Συνάντηση του προγράμματος ersamus + HIMIS στην Κέρκυρα

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + με τίτλο «Ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ενσωμάτωση μεταναστών στο σχολείο», που συμμετέχει το σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η τρίτη συντονιστική συνάντηση των εταίρων. Είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβρη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τεσσάρων ευρωπαϊκών σχολείων, του δικού μας, της Ιταλίας – που είναι το συντονιστικό – της Γερμανίας και της Πολωνίας. Περισσότερα