Παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών Β’ τετραμήνου 2012-13

Στo πλαίσιo της ολοκλήρωσης των ερευνητικών εργασιών (projects) οι μαθητές της Α΄και Β΄ Λυκείου

προσκαλούν

γονείς και κηδεμόνες στην παρουσίαση των εργασιών τους σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Περισσότερα