Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας καλεί όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν την πραγματοποίηση της 6/ήμερης εκδρομής του σχολείου μας στην Κωνσταντινούπολη να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι 25-02-2013 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Περισσότερα