Εσωτερικός κανονισμός

Εσωτερικός κανονισμός

                  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ    

Αγαπητοί γονείς, με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των κανόνων και γενικότερα των συνθηκών  που αποτελούν προϋπόθεση για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.        Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος,  το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας , χωρίς εντάσεις και  συγκρούσεις, αλλά με αμοιβαίο σεβασμό, αλληλοκατανόηση, στήριξη, ανοχή και αναγνώριση.         Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα πού έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης κοινωνίας.       Σκοπός του σχολείου είναι να προετοιμάζει τους μαθητές να σέβονται τους κανόνες μιας οργανωμένης κοινότητας  και να αποδέχονται τις συνέπειες που προκύπτουν από τη μη τήρηση της εφαρμογής αυτών, έτσι ώστε συνειδητοποιημένους πλέον να τους εντάξει ομαλά στην κοινωνία.       Η εφαρμογή συνεπώς, αυτών των κανόνων  εκπαιδεύει και διαπαιδαγωγεί τους μαθητές σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω βασικές αρχές της λειτουργίας μιάς σχολικής μονάδας, ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα δημιουργήσαμε το δικό μας συμβόλαιο-κανονισμό λειτουργίας. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η κατάκτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λ.πΠαρακάτω θα λάβετε γνώση των  κανόνων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας.    

   Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ               Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ esoterikos_kanonismos

                                                                                                  

Αφήστε μια απάντηση