ΝΕΟ ΓΕΛ εγκύκλιος ΝΕΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή) ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Α-Δ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ Δελτίο Τύπου Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για […]

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου  

Δημοσιεύουμε την λίστα ονομάτων των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου μας, η οποία περιέχει και τους αντίστοιχους αριθμούς  μητρώου. Οι αριθμοί αυτοί είναι απαραίτητοι για την συμπλήρωση, από τους […]

Διαβάστε τις οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης του μαθητή στο περιβάλλον της διδασκαλίας από απόσταση: https://drive.google.com/open?id=100tLXRCecrsxlDugZ4-2vs71MB9cRyu7 Λήψη αρχείου  

Ενημέρωση σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Σας ενημερώνουμε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία για τη Γ’ τάξη ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα. Το  πρόγραμμα διδασκαλίας θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοδελίδα μας. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων πρέπει […]