ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

20 Σεπτεμβρίου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥΛήψη αρχείου

ΦΕΚ Β΄ 4188/10-09-21

17 Σεπτεμβρίου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥΛήψη αρχείου

 

Un guide touristique de notre région

27 Ιουνίου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Made with Padlet

«Το θέατρο στο νέο σχολείο»

27 Ιουνίου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

18 Ιουνίου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥΛήψη αρχείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

6 Μαΐου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

https://blogs.sch.gr/3gympyrg/files/2021/05/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ2021Α_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΠΡΟΚΗΡΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ.pdfhttps://blogs.sch.gr/3gympyrg/files/2021/05/2021Α_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΠΡΟΚΗΡ.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΤΟΜΑ

16 Απριλίου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την 43805/ΓΔ4/15-4-21 διευκρινίζεται ότι:

για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:

  1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως τη Δευτέρα 19-04-2021

(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

  1. Ο/Η Διευθυντής/τρια πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ή του ιδίου του ενήλικου μαθητή, αντίγραφο της οποίας κρατεί στο αρχείο του/της, και παραλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ έγγραφα. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών, όσοι φάκελοι κατατεθούν, οι οποίοι φέρουν αριθμό εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αίτησης και κωδικό της οικείας σχολικής μονάδας αποστέλλονται επί αποδείξει έως την Τρίτη 20-04-2021 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

α) Οι μαθητές/τριες, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας Επιτροπής, εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ όσοι/όσες μαθητές/μαθήτριες έχουν ενταχθεί ήδη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 14109/ΓΔ4/05.02.2021 (Β΄ 455) ΚΥΑ, συνεχίζουν να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις.

β) Για όσους μαθητές/τριες έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά για τις απουσίες του πρώτου τετραμήνου και δεν έχει επέλθει μεταβολή στην κατάσταση της υγείας των συνοικούντων ατόμων, δεν απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΤΟΜΑ

16 Απριλίου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Άρθρο 2 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 14109/ΓΔ4/2021

 

α) Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές/τριες για την εφαρμογή της παρούσης ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών.

β) Ως υποκείμενα νοσήματα ατόμων που συγκατοικούν με μαθητή/τρια, τα οποία μπορεί να συνιστούν αιτία για προσεκτική στάθμιση του ενδεχομένου μακρόχρονης αποχής του παιδιού από το σχολείο είναι τα αναφερόμενα στις υπ’ αρ. 37095/1436 (Β’ 4011) και υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 (Β’ 4011) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ιδίως οι κάτωθι περιπτώσεις: 1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 2) άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 3) άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 4) άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1.

Διαδικτυακό σεμινάριο «Έφηβοι & Διαδίκτυο»

11 Απριλίου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Στις 5 και 6 Απριλίου 2021 το σχολείο μας διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «ΕΦΗΒΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ».

Η υπερβολική ενασχόληση των παιδιών με το διαδίκτυο στην τρέχουσα περίοδο της πανδημίας covid-19 απασχολεί και προβληματίζει διότι τα παιδιά έχουν στερηθεί εδώ και πολύ καιρό τη φυσική συναναστροφή με τους φίλους τους, το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο, τη διασκέδαση.

Και ενώ το διαδίκτυο εάν χρησιμοποιείται σωστά αποτελεί ένα εργαλείο που μας δίνει άπειρες δυνατότητες και λύσεις, δυστυχώς μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο όχι ακίνδυνο για τα παιδιά, με επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία αλλά και στη σχολική επίδοση.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα προβλήματα και τις αναγκαιότητες που αναδύονται, καλέσαμε τον κύριο Λούβρη Άρη, Εθνικό Συντονιστή του safety label να ενημερώσει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Παράλληλα, τα μέλη της ΕΔΕΑΥ του σχολείου, η κυρία Τρυφωνοπούλου Σοφία, ψυχολόγος, και ο κύριος Κολλιόπουλος Θεόδωρος, κοινωνικός λειτουργός, μίλησαν με τους γονείς, άκουσαν τα ερωτήματά τους και δόθηκε αφορμή για σκέψη και αναστοχασμό.

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά οι συμμετέχοντες μετά τη συζήτηση που έγινε και τη διάδραση που υπήρξε, θα χαράξουν ο καθένας τη δική του πορεία ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και συνθήκες, για να διαχειριστούν την οποιαδήποτε άβολη κατάσταση σε σχέση με τα παιδιά τους και το διαδίκτυο.

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

23 Μαρτίου 2021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
Φέτος ο εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του COVID-19, ο εορτασμός πραγματοποιείται διαδικτυακά.
Το σχολείο μας έχει συγκεντρώσει ποικίλο επετειακό υλικό.