Μαθήματα πρώτων βοηθειών

Στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης, οι καθηγητές του σχολείου μας παρακολούθησαν μαθήματα Πρώτων Βοηθειών από την προϊσταμένη νοσηλεύτρια κ. Αλωνιστιώτη.