Ενισχυτική διδασκαλία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρχίζει η ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-20120 «Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020.» Δείτε σχετικά: Υπεύθυνη δήλωση, Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Οδηγίες σχετικά