3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Ιστολόγιο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων

Αρχεία για 'Χωρίς κατηγορία' Κατηγορία

Διδασκαλία Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Συγγραφέας: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ στις 16 Μαΐου 2020

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 (ΦΕΚ 1171 τ. Β) Υπουργική Απόφαση,  η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας που γίνεται στην Ε’ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ’ τάξη του Γυμνασίου. Ως εκ τούτου, οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης που θα εγγραφούν το ερχόμενο σχολικό έτος (2020-2021) στο Γυμνάσιο θα διδαχτούν ως δεύτερη ξένη γλώσσα την ίδια που διδάσκονται και κατά το τρέχον σχολικό έτος στην ΣΤ Δημοτικού.

Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας μπορούν να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση στη Διεύθυνση του Δημοτικού σχολείου, ώστε να τη συμπεριλάβουμε μαζί με το απολυτήριο που θα αποστείλουμε στο Γυμνάσιο με το τέλος των μαθημάτων. Το Γυμνάσιο εγγραφής μπορεί κατά περίπτωση να ικανοποιήσει το αίτημα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Εφόσον λοιπόν έχετε λόγο να διδαχθεί το παιδί σας στο Γυμνάσιο διαφορετική δεύτερη ξένη γλώσσα από αυτήν που διδάσκεται τώρα στην ΣΤ Δημοτικού, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του σχολείου έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2019  για να υποβάλετε σχετικό αίτημα.

                                                                                                                                                      ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021

Συγγραφέας: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ στις 14 Μαΐου 2020

Εκδόθηκε  από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021.

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο για την ενημέρωσή σας.

Ενημέρωση-σχετικά-με-την-εισαγωγή-μαθητών-τριών-στα-Πειραματικά-και-στα-Πρότυπα-Σχολεία-2020-21 .  Λήψη

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη

Συγγραφέας: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ στις 14 Μαΐου 2020

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄  τάξη του Δημοτικού θα πραγματοποιούνται από 15 ως 29 Μαΐου 2020.

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου. Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά  στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν  από 1-1-2014 έως  31/12/2014.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ – Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης που εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. (Θα δοθούν στο σχολείο μας από τα νηπιαγωγεία φοίτησης των παιδιών σας)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Ο Διευθυντής  του Σχολείου

Γεώργιος      Βασιλειάδης

 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Β΄Ξένη Γλώσσα Δ΄τάξης

Συγγραφέας: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ στις 12 Μαΐου 2020

Αγαπητοί  γονείς και  κηδεμόνες των μαθητών της Δ΄τάξης,

Σας ενημερώνουμε, ότι , προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα ο προγραμματισμός για τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου,  θα πρέπει να συμπληρώσετε και να στείλετε στο email του σχολείου (3dimmegar@sch.gr), έως τις 5 Ιουνίου 2020, δήλωση, (όμοια με αυτή που επισυνάπτουμε στο τέλος) με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού σας (Γαλλική ή Γερμανική) .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.52/38300/Δ1 του ΥΠΑΙΘ οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα Γαλλικών/Γερμανικών με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας (Ε1, Ε2) δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα Β΄ξένης γλώσσας.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η Β΄ ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.

Υπεύθυνη – Δήλωση – Γονέα

 

 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εικαστικές δημιουργίες με το Revelation Natural Art

Συγγραφέας: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ στις 19 Ιουνίου 2012

Revelation Natural Art

Το Revelation Natural Art είναι ένα εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης. Ανήκει στα λογισμικά ανοικτού τύπου και στα συστήματα έκφρασης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας, ιδανικό για την ανάπτυξη έκφρασης και δημιουργικότητας των μαθητών οι οποίοι μπορούν:
α) Να δημιουργήσουν αρχεία με ζωγραφιές ή να εισάγουν έτοιμες εικόνες τις οποίες θα διακοσμήσουν, τροποποιήσουν ή θα προσθέσουν στη γενικότερη σύνθεσή τους.
β) Να δημιουργήσουν το δικό εικονογραφημένο σενάριο ή παραμύθι ή ακόμα και μια ιστορία με κινούμενα σχέδια. Καλλιεργούν με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργική σκέψη και τη συναισθηματική νοημοσύνη τους.
Όλα αυτά κατατάσσουν το λογισμικό αυτό στις εποικοδομηστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης διότι αποτελεί ισχυρό εκπαιδευτικό και γνωστικό εργαλείο που διευρύνει και αναπτύσσει τις γνωστικές δομές των μαθητών δημιουργώντας έτσι μάθηση εκ των έσω και ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Ας χαρούμε τις δημιουργίες μιας μαθήτριας, της Κωνσταντίνας.

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος

Συγγραφέας: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ στις 4 Ιουνίου 2012

Συνήθης αγιογραφία της "Πεντηκοστής"

Τι ακριβώς γιορτάζουμε

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή. Είναι πάντοτε Δευτέρα, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Η ημέρα αυτή είναι επίσημη αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες και πολλούς εργαζόμενους γραφείου.

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη στο χριστιανικό κόσμο,Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό.Κατά την Ορθόδοξη εκκλησία «εκπορεύεται» από τον Πατέρα, ενώ κατά την Καθολική εκκλησία και από τον Υιό. Η διαφορά αυτή είναι γνωστή ως filioque (λατ. «και εκ του Υιού»),που προκάλεσε το σχίσμα των δύο εκκλησιών.

« Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».

Το όγδοο άρθρο του Συμβόλου της αγίας μας Πίστης αναφέρεται στο τρίτο πρόσωπο της Θεότητας, για να συμπληρωθεί η αλήθεια γύρω από την Αγία Τριάδα. Το τρίτο, λοιπόν, πρόσωπο της Θεότητας είναι το Πνεύμα το Άγιο.

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »