3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Ιστολόγιο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων

Αρχεία για 'Χωρίς κατηγορία' Κατηγορία

Εικαστικές δημιουργίες με το Revelation Natural Art

Συγγραφέας: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ στις 19 Ιουνίου 2012

Revelation Natural Art

Το Revelation Natural Art είναι ένα εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης. Ανήκει στα λογισμικά ανοικτού τύπου και στα συστήματα έκφρασης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας, ιδανικό για την ανάπτυξη έκφρασης και δημιουργικότητας των μαθητών οι οποίοι μπορούν:
α) Να δημιουργήσουν αρχεία με ζωγραφιές ή να εισάγουν έτοιμες εικόνες τις οποίες θα διακοσμήσουν, τροποποιήσουν ή θα προσθέσουν στη γενικότερη σύνθεσή τους.
β) Να δημιουργήσουν το δικό εικονογραφημένο σενάριο ή παραμύθι ή ακόμα και μια ιστορία με κινούμενα σχέδια. Καλλιεργούν με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργική σκέψη και τη συναισθηματική νοημοσύνη τους.
Όλα αυτά κατατάσσουν το λογισμικό αυτό στις εποικοδομηστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης διότι αποτελεί ισχυρό εκπαιδευτικό και γνωστικό εργαλείο που διευρύνει και αναπτύσσει τις γνωστικές δομές των μαθητών δημιουργώντας έτσι μάθηση εκ των έσω και ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Ας χαρούμε τις δημιουργίες μιας μαθήτριας, της Κωνσταντίνας.

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος

Συγγραφέας: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ στις 4 Ιουνίου 2012

Συνήθης αγιογραφία της "Πεντηκοστής"

Τι ακριβώς γιορτάζουμε

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή. Είναι πάντοτε Δευτέρα, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Η ημέρα αυτή είναι επίσημη αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες και πολλούς εργαζόμενους γραφείου.

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη στο χριστιανικό κόσμο,Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό.Κατά την Ορθόδοξη εκκλησία «εκπορεύεται» από τον Πατέρα, ενώ κατά την Καθολική εκκλησία και από τον Υιό. Η διαφορά αυτή είναι γνωστή ως filioque (λατ. «και εκ του Υιού»),που προκάλεσε το σχίσμα των δύο εκκλησιών.

« Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».

Το όγδοο άρθρο του Συμβόλου της αγίας μας Πίστης αναφέρεται στο τρίτο πρόσωπο της Θεότητας, για να συμπληρωθεί η αλήθεια γύρω από την Αγία Τριάδα. Το τρίτο, λοιπόν, πρόσωπο της Θεότητας είναι το Πνεύμα το Άγιο.

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »