Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 25-06-2021 θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου και οι τίτλοι προόδου και σπουδών των μαθητών ως εξής:

Οι τάξεις Α’, Β’, Γ’ ώρα 08.30΄ – 09.30΄

Οι τάξεις Δ’, Ε’, ΣΤ’ ώρα 09.30΄ – 10.30΄

Τους τίτλους θα παραλάβουν οι γονείς των μαθητών

 

Εκ του Σχολείου