ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΒΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ¨

Φέτος το σχολείο μας  συμμετέχει στο πρόγραμμα ¨Βήματα Ζωής¨ σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων, με υλικό κατάλληλο για το Ελληνικό Νηπιαγωγείο , το οποίο διαμορφώθηκε με βάση την ελληνική πραγματικότητα, τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος και φτιάχτηκε λαμβάνοντας υπόψη διάφορα άλλα προγράμματα Δεξιοτήτων Ζωής.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διδαχθούν τα παιδιά τον τρόπο να σκέφτονται , δηλαδή όχι το “τι” αλλά το ” πώς”  και να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να έχουν ενσυναίσθηση, να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για να λύνουν τα προβλήματά τους.

Οι βασικότερες δεξιότητες που διδάσκονται στο πρόγραμμα είναι:

Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης

Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων

Επίλυση προβλημάτων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων φιλίας

Ανάπτυξη ενσυναίσθησης

Συγκέντρωση προσοχής

Συμμετοχή και συνεργασία στην τάξη

Απόφυση εκδήλωσης σωματικής και λεκτικής επιθετικότητας

Αποφυγή θυματοποίησης

Αποτελέσματα ερευνών

Έρευνες που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έδειξαν σημαντική βελτίωση των παιδιών στο συνολικό επίπεδο των δεξιοτήτων τους, αλλά και σε κάθε μια ξεχωριστά από τις δεξιότητες.

Το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται εδώ και αρκετό καιρό θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο και υλοποιείται συγκεκριμένες μέρες μέσα στην εβδομάδα. Πριν την έναρξη , αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, πραγματοποιήθηκαν απογευματινές συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τη σχολική σύμβουλο.Οι γονείς λαμβάνουν επιστολές κάθε εβδομάδα και ενημερώνονται για την πορεία του προγράμματος σχετικά με τις δεξιότητες που μαθαίνει το παιδί στο σχολείο ώστε να το βοηθήσουν και εκείνοι από τη μεριά τους να τις εξασκεί σωστά και στο σπίτι..

Δείτε εδώ μερικές στιγμές από το πρόγραμμά μας.