Εκπαιδευτικοί

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου: Αρχοντούλα Καραλή
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του πρώτου πρωινού τμήματος: Αρχοντούλα Καραλή
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του δεύτερου πρωινού τμήματος: Αναστασίου Έλενα
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του Ολοήμερου τμήματος : Βίκυ Παναγοπούλου