Εγγραφές Νηπίων για το σχολικό έτος 2021-2022

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων εγγραφών μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα από τους ίδιους τους γονείς. 

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή: https://proti-eggrafi.services.gov.gr