Εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2023-2024

Μαρία Βούζα ΠΕ60 Νηπιαγωγός, Προϊσταμένη Τμήμα Α

Αννίτα Ανδρέου ΠΕ60 Νηπιαγωγός, Τμήμα Β

Ελεάνα Κατσούρα ΠΕ60 Νηπιαγωγός, ΕΑΕ

Αγγελική Αθανασίου ΠΕ06 Αγγλικών

 

Σχολικό έτος 2022-2023

Μαρία Βούζα ΠΕ60 Νηπιαγωγός, Προϊσταμένη Τμήμα Α

Αννίτα Ανδρέου ΠΕ60 Νηπιαγωγός, Τμήμα Β

Ελεάνα Κατσούρα ΠΕ60 Νηπιαγωγός, ΕΑΕ

Φλωριάννα Μητρεβόλη ΠΕ06 Αγγλικών

 

Σχολικό έτος 2021-2022

Μαρία Βούζα ΠΕ60 Νηπιαγωγός, Προϊσταμένη Τμήμα Α

Αννίτα Ανδρέου ΠΕ60 Νηπιαγωγός, Τμήμα Β

Ελεάνα Κατσούρα ΠΕ60 Νηπιαγωγός, ΕΑΕ

Βαρβάρα Κοσίνα ΠΕ06 Αγγλικών

 

Σχολικό έτος 2020-2021

Μαρία Βούζα ΠΕ60 Νηπιαγωγός, Προϊσταμένη Τμήμα Α

Αννίτα Ανδρέου ΠΕ60 Νηπιαγωγός, Τμήμα Β

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση