Ωράριο λειτουργίας

Διδακτικό ωράριο

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα, διαμορφώνεται ως εξής:

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8:15΄π.μ. έως 08:30΄π.μ

Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος – αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 12:45΄μ.μ. έως 13:00΄μ.μ.

 

Διδακτικό ωράριο

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα, διαμορφώνεται ως εξής:

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8:15΄π.μ. έως 08:30΄π.μ

Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος – αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 12:45΄μ.μ. έως 13:00΄μ.μ.                                                                                                                                                                    

 

Διδακτικό ωράριο

Για το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα, διαμορφώνεται ως εξής:

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8:15΄π.μ. έως 08:30΄π.μ

Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος – αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 12:45΄μ.μ. έως 13:00΄μ.μ.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση