Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι μέρες οι ώρες και ο τρόπος, που μπορούν να προσέρχονται οι γονείς για ενημέρωση, αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση