ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023

Εγγραφές μαθητών/ τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Για το σχολικό έτος 2022-2023 εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο μαθητές γεννημένοι το 2017 και το 2018.
Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή.
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ:

1. Αίτηση εγγραφής ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ το ολοήμερο τμήμα (την παραλαμβάνετε από το Νηπιαγωγείο)
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού (το παραλαμβάνετε από το Νηπιαγωγείο)
3. Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή/τριας
4. Υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα/ κηδεμόνα για την εγγραφή (την παραλαμβάνετε από το Νηπιαγωγείο)

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30)
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στα Νηπιαγωγεία και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά 2022-2023, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν την αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

Στοιχεία επικοινωνίας 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Μεσημβρίας:
Τηλέφωνο: 2310714086
Email: mail@2nip-n-mesimvr.thess.sch.grΛήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

Καλωσήρθατε

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε νέα, ανακοινώσεις και πληροφορίες για το σχολείο μας.
Επισκεφτείτε τις διάφορες σελίδες μας για να μάθετε περισσότερα.

Εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που πλαισιώνουν το σχολείο μας, την προσβασιμότητα στο σχολείο μας, τον κανονισμό λειτουργίας, τα νέα του σχολείου μας και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Τελευταία μέρα στο σχολείο!

Η τελευταία ημέρα του Νηπιαγωγείου για τη φετινή χρονιά (25/6/2020) δε θα μπορούσε πάρα να περιλαμβάνει…..τι άλλο απο π α ι χ ν ί δ ι !!! Επιλέξαμε τρία παιχνίδια που περιλάμβαναν ταχύτητα, δύναμη , ευστοχία, λύση γρίφων και που τα παιδιά θα μπορούσαν να παίξουν με ασφάλεια και τηρώντας το πρωτοκόλλο  για τον covid-19: 

α) τάισε τον καρχαρία (βλ. φωτογραφίες παρακάτω)

β) νεροκουβαλητές

γ)κρυμμένος θησαυρός

Στο τέλος όλα τα παιδιά απόλαυσαν  ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους στα παιχνίδια ένα δροσερό παγωτάκι -πύραυλο! Τελική επιδίωξη μας ήταν να κλείσει η φετινή δύσκολη για όλους σχολική χρονιά με γλυκιά ανάμνηση και σίγουρα το καταφέραμε!

Απο τις νηπιαγωγούς στο 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Μεσημβρίας Στεφανή Ευδοξία και Τριανταφύλλη Αγαθή όσο και απο την αναπληρώτρια ΕΒΠ Βρακά Μαρία πολλές ευχές για ένα Καλό Καλοκαίρι!

Kαλοκαίρι μου μυρίζει…..

Σχέδιο εργασίας με θέμα το καλοκαίρι και οι εικαστικές δημιουργίες είχαν την τιμητική τους! Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία υλικών (με μαρκαδόρους , κηρομπογιές, ξυλομπογιές, νερομπογιές, γκλίτερ, χάρτινα ρολά, πινέλα, τέμπερες, υγρή κόλλα) και τεχνικών (ζωγραφική, κολάζ, χαρτοκοπτική, ψηφιδωτό κλπ) τα νηπιάκια μας δημιούργησαν με χαρά εξαιρετικές καλοκαιρινές κατασκευές!!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5/6

με τα νηπιάκια μας τη μέρα αυτή …………

ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ….για το τι είναι περιβάλλον!

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ και ΣΧΟΛΙΑΣΑΜΕ ……….το παραμύθι Βρωμοχώρι»της Σοφίας Ζαραμπούκα

οπως επίσης και το βιβλίαράκι «Προστασία της Φύσης» (Σ. Μαρίνκοβιτς, εκδ. Joconda)

ΑΠΟΤΥΠΩΣΑΜΕ ΣΕ ΚΟΛΑΖ………….τις ιδεες μας για την προστασία του περιβάλλοντος

ΑΚΟΥΣΑΜΕ και ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΜΕ το τραγούδι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

και αυτό

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ δεντράκια απο ρολά υγείας και οντουλέ χαρτί

Τα σποράκια μας φύτρωσαν!!

«Σποράκι μικρό είμαι εγώ, στο χώμα κοιμάμαι για λίγο καιρό, το φως με ζεσταίνει και πίνω νερόΡιζούλες θα βγάλω, τον ήλιο θα δω, κοτσάνι θα απλώσω, θα έχω βλαστό. Με πράσινα φύλλα κομψά θα ντυθώ και φίνα λουλούδια παντού θα σκορπώ. Καρπούς θα μοιράσω με χίλιους χυμούς, σποράκια θα έχουν, στο χώμα θα μπουν».