Χριστουγέννων συνέχεια…..

Με τα παιδάκια φτιάξαμε ταρανδάκια και στολίσαμε τα παράθυρα της τάξης  001 (3)

Σειρροθετήσαμε δωράκια από το μικρότερο στο πιο μεγάλο και το αντίθετο και αντιστοιχήσαμε τόσες μπότες όσες λέει ο αριθμός.

 » Διαβάστε περισσότερα