Αρχεία για 2 Οκτωβρίου 2019

Ενημέρωση για τις «ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ» του Φακέλου του/της μαθητή/μαθήτριας για τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου

Τετάρτη, Οκτώβριος 2nd, 2019

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 144723/18-09-2019 και 146103/20-09-2019 έγγραφα Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 39/12-09-2019 του Δ.Σ.) κυκλοφόρησε αρχείο pdf με τις «ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ» του Φακέλου του/της μαθητή/μαθήτριας για τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Λύσεις Ασκήσεων_Στατιστική_Β΄ ΓΕΛ_146103_144723