Ημέρα: 8 Δεκεμβρίου 2013

Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονη κριτική ανάγνωση του Machiavelli», Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονη κριτική ανάγνωση του Machiavelli», Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Με αφορμή τη συμπλήρωση 500 (πεντακοσίων) χρόνων από τη συγγραφή του βιβλίου τού Nicolo’ Machiavelli (1513), με τίτλο «Ο Ηγεμών» (Il principe) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ) δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι: Επιστημονική, Ερευνητική και Πολιτική ημερίδα με θέμα: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ MACHIAVELLI». Η Ημερίδα θα διεξαχθεί […]