Ημέρα: 21 Οκτωβρίου 2012

Κάποιες σκέψεις…Κάποιες σκέψεις…

Γράφει: ο Ηλίας Ανδριανός, μαθηματικός. Με αφορμή συζητήσεις που γίνονται τώρα τελευταία και αφορούν στην πλήρη εφαρμογή του νόμου για τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία θα ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις. Υπάρχουν «ασάφειες», «κενά» και «αδυναμίες» στον νόμο, για τη λειτουργία τους καθώς και για την κρίση των ήδη υπηρετούντων σε αυτά. Όλα αυτά είναι υπαρκτά […]