Master chef junior

Γράφει: ο Σπύρος Καρύδης, θεολόγος.

Φανταστείτε τον ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου, ο οποίος προκειμένου να ετοιμάσει ό,τι απαιτείται για τη συνεστίαση ενός συλλόγου, επιλέγει εντελώς τυχαία μια ομάδα νέων ηλικίας 15-16 ετών και της αναθέτει το έργο. Ας υποθέσουμε ότι η ομάδα αριθμεί από 16-20 άτομα και των δύο φύλων. Ο ιδιοκτήτης αναθέτει στην ομάδα την παρασκευή και την παράθεση ενός πλήρους γεύματος (φανταστείτε κάτι, οτιδήποτε, σχετικά απαιτητικό στην παρασκευή και περίπλοκο στη σύνθεση), με ορεκτικά, πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο και επιδόρπιο. Προσδιορίζει μάλιστα την τυποποιημένη ονομασία των εδεσμάτων, όπως είναι αναγραμμένη στο μενού του καταστήματος.

Η ομάδα σε ολομέλεια καλείται, υπό την επίβλεψη του ιδιοκτήτη, να συναποφασίσει την οργάνωση του χρόνου, την κατανομή των εργασιών, την τελική εμφάνιση της όλης προσπάθειας (το στρώσιμο του τραπεζιού και το σερβίρισμα). Η ομάδα χωρίζεται σε τέσσερις υποομάδες, όσα και τα μέρη του γεύματος, οι οποίες αναλαμβάνουν την προετοιμασία ενός τμήματος και μόνον αυτό. Στη συνέχεια οι υποομάδες καλούνται αντίστοιχα να συναποφασίσουν για τον καταμερισμό των εργασιών που τους αναλογούν.

Η ομάδα και οι υποομάδες καλούνται επιπλέον να αναζητήσουν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία κατά την κρίση τους είναι αναγκαία για την παρασκευή των εδεσμάτων, τα ονόματα των οποίων τους έχουν γνωστοποιηθεί.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει αποθήκη στην κουζίνα με όλα τα αναγκαία. Στην περίπτωση αυτή ίσως τα πράγματα γίνονται κάπως ευκολότερα, αφού τα μέλη της ομάδας δεν χρειάζεται να αναζητήσουν εκτός κουζίνας τα περισσότερα από τα υλικά. Θα μπορούσαμε όμως να υποθέσουμε ότι η αποθήκη είναι άδεια ή ότι κατά την εκτίμηση των μελών της ομάδας τα υπάρχοντα υλικά είτε δεν ανταποκρίνονται είτε είναι άσχετα με το μενού που καλούνται να ετοιμάσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τα ίδια τα μέλη που λαμβάνουν τις αποφάσεις για το τί είναι αναγκαίο, πως και από πού μπορούν να προμηθευτούν ό,τι χρειάζονται.

Τα μέλη της ομάδας δεν είναι σαφές αν γνωρίζουν να μαγειρεύουν. Ο ιδιοκτήτης επέλεξε εντελώς τυχαία ή με βάση τις δηλώσεις των μελών, χωρίς να ελέγξει τη βασιμότητα των ισχυρισμών τους ή τις μαγειρικές τους γνώσεις. Δεν είναι επομένως σαφές αν τα μέλη έχουν δοκιμάσει έστω και μια φορά να κάνουν κάτι στην κουζίνα. Επίσης, λόγω της πίεσης του χρόνου, δεν προηγείται καμιά προετοιμασία ή έστω περίοδος μαθητείας και εξοικείωσης με το αντικείμενο. Αντίθετα, προϋποθέτοντας ή μη λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη αδυναμία, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου δίνει τις εντολές και η ομάδα καλείται στον προσδιορισμένο χρόνο να εκτελέσει όλες εκείνες τις εργασίες οι οποίες θα οδηγήσουν όχι μόνον στην παρασκευή ενός πλήρους γεύματος, αλλά και στην ανάλογη παρουσίασή του με το στήσιμο των πιάτων και το σερβίρισμα.

Πιθανές εκδοχές και αποτελέσματα:

1. Τα μέλη της ομάδας, άγνωστο πώς, γνωρίζουν όχι μόνον πώς να μαγειρεύουν, αλλά και πώς να παρασκευάζουν περίπλοκες συνταγές, συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και επιτυγχάνουν να φέρουν σε πέρας το επιθυμητό αποτέλεσμα.

2. Από τα μέλη της ομάδας, άλλα γνωρίζουν από μαγείρεμα και άλλα όχι, με πνεύμα όμως συνεργατικότητας τα πρώτα αναλαμβάνουν το βάρος της εκτέλεσης, ενώ τα δεύτερα αναλαμβάνουν βοηθητικούς ρόλους.

3. Από τα μέλη της ομάδας, άλλα γνωρίζουν από μαγείρεμα και άλλα όχι, επιπλέον αδυνατούν να συνεργαστούν μεταξύ τους με αποτέλεσμα την έντονη ποιοτική απόκλιση των αποτελεσμάτων ή τη μερική εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί.

4. Τα μέλη της ομάδας δεν έχουν καμιά εξοικείωση και φυσικά δεν προλαβαίνουν να την αποκτήσουν.

Στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο ή προσεγγίζει εκείνο που ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου θα επιθυμούσε. Τα πιάτα παρασκευάζονται με προσοχή και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και στην προέλευση των υλικών.

Στην τρίτη και στην τέταρτη περίπτωση υπάρχουν δύο πιθανότητες:
α) Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την αποτυχία, αφού η ομάδα αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του έργου που της ανατέθηκε.
β) Η ομάδα συνειδητοποιώντας την αδυναμία της αναζητεί λύση στο διαθέσιμο έτοιμο φαγητό, παραγγέλνοντας από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο και περιοριζόμενη στην κατά την κρίση της προετοιμασία και παράθεση των εδεσμάτων στο τραπέζι.

Να είστε βέβαιοι ότι δεν είχα καμιά διάθεση να περιγράψω σκηνές από την αντίστοιχη εκπομπή της τηλεόρασης, ούτε φυσικά να προειδοποιήσω τον φανταστικό εστιάτορα για τον κίνδυνο που θα διέτρεχε αν έκανε την παραπάνω επιλογή. Άλλωστε ποτέ δεν θα προέβαινε σε μια τόσο παράλογη ενέργεια. Αν επιθυμούσε να δραστηριοποιήσει τους νέους, είναι βέβαιο ότι θα προέβλεπε μια εύλογη περίοδο μαθητείας, εξοικείωσης δηλαδή με το αντικείμενο πριν τους βάλει στην κουζίνα να μαγειρέψουν.

Μεταβαλλομένων των μεταβλητών η ιστορία θα μπορούσε να εμφανιστεί και με άλλες πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές. Ο νοών νοείτω.