Ημέρα: 12 Μαρτίου 2012

Πρόγραμμα Comenius: Επίσκεψη στην ΙσπανίαΠρόγραμμα Comenius: Επίσκεψη στην Ισπανία

Πεπραγμένα 2ης συνάντησης εργασίας του προγράμματος Comenius, Villafranca de los Barros, Ισπανία, 17-21 Ιανουαρίου 2012 Συμμετέχοντες καθηγητές: Κυριακάκη Δέσποινα, ΠΕ02 και Καπετανάκης Ιωάννης, ΠΕ19 Συμμετέχοντες μαθητές: Μανωλάκος Κωνσταντίνος (Α3), Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος (Α5), Τσάτσα Θάλεια (Α6), Πυροβολάκη Ευγενία (Β4) και Χάλαρη Αικατερίνη (Β5). Στη συνάντηση: 1. Παρουσιάστηκαν προτάσεις για το λογότυπο της σύμπραξης από όλες τις […]