Ημέρα: 11 Μαρτίου 2012

Η γνώση και η χρήση τηςΗ γνώση και η χρήση της

Γράφει: ο Βίκτωρ Χρυσανθόπουλος, μαθητής. «Και ποιός αποκλείει πιθανή κακή χρήση της γνώσης που θα παραχθεί; Ιδιαίτερα τώρα, στις μέρες μας, που η επιστήμη δεν είναι -ενώ θα έπρεπε να είναι- στην υπηρεσία του ανθρώπου;». Αυτά είναι δύο εύλογα ερωτήματα που θέτει κάθε συνειδητοποιημένος πολίτης μαθαίνοντας για τα πειράματα Γενετικής. Με πολλές επιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί […]