Αρχεία για Απρίλιος, 2022

Πασχαλινές ευχές

Απομόνωση DNA από μπανάνα

Λήψη αρχείου

«Η Πέψη και η Θρέψη των Πτηνών»

Λήψη αρχείου

Πείραμα μελέτης της Διαβρωτικής Ενέργειας του Αέρα, του Νερού, του Πάγου και των Κυμάτων (εργασία μαθητών)

Λήψη αρχείου