Εγγραφές στην Α΄  Δημοτικού για το σχ. έτος 2024-25

cropped Untitled design1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές μαθητών/τριών στην  Α΄ τάξη  για το σχ. έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2024-25 οι εγγραφές μαθητών/τριών στην Πρώτη (Α ́) τάξη στο Δημ. Σχολείο Άλλης Μεριάς θα γίνονται στο γραφείο της Διευθύντριας από την Παρασκευή 1 Μαρτίου έως και την Τετάρτη  20 Μαρτίου 2024.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

  1. Όσοι γεννήθηκαν από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018
  2. Ο τόπος κατοικίας τους πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του σχολείου.

Περιοχή ορίων: Άλλη Μεριά – Πορταριά – Μακρινίτσα – Κατηχώρι – Σταγιάτες

Δικαιολογητικά εγγραφής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

α. Αίτηση εγγραφής

(μπορείτε να το κατεβάσετε από τα έντυπα εγγραφής παρακάτω ή παραλαμβάνεται από τη διευθύντρια του δημοτικού σχολείου)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

(Θα αναζητηθεί από τη Διευθύντρια του σχολείου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του Υ.ΠAI.Θ.Α.  σύμφωνα με τα στοιχεία που θα αναγραφούν στην αίτηση εγγραφής μαθητή/τριας από το γονέα.)

Για τους αλλοδαπούς μαθητές/τριες  χρειάζεται ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

γ. Επίδειξη  Βιβλιαρίου Υγείας (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση  άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

δ. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από το γιατρό (μπορείτε να το κατεβάσετε από τα έντυπα εγγραφής παρακάτω ή παραλαμβάνεται από τη διευθύντρια του δημοτικού σχολείου).

ε. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας π.χ. λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ή Συμβόλαιο ενοικίου).

στ.  Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο (εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΨΠ (gov.gr)  ή παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο ) και το Πιστοποιητικού  Φοίτησης Νηπιαγωγείου (στο τέλος του διδακτικού έτους αποστέλλεται αυτεπάγγελτα από το νηπιαγωγείο στο σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας)

Όσοι γονείς επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους και στο ολοήμερο τμήμα των σχολείων καθώς και στην προαιρετική πρωινή ζώνη ολοήμερου θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα με την εγγραφή και σχετική αίτηση (μπορείτε να το κατεβάσετε από τα έντυπα εγγραφής παρακάτω ή παραλαμβάνεται από τη διευθύντρια του δημοτικού σχολείου).

Η υποβολή των αιτήσεων  εγγραφής θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από 8:30π.μ. έως 10:30π.μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου άλλης Μεριάς.

Σημείωση: Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή/τρια

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις αιτήσεις που χρειάζεστε από εδώ και αφού τις συμπληρώσετε, να τις υποβάλλετε μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά στο σχολείο κατά την εγγραφή του παιδιού σας. Παράλληλα, θα πρέπει να συμπληρώσετε και μια υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί στο σχόλασμα. 

Με το σχολείο μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2421072346 και στο email: dimalmer@sch.gr

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. ΑΔΥΜ
  3. Αίτηση Ολοημέρου
  4. Υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                    ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *