Ενημέρωση για την πλατφόρμα edupass

Ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία για τα δημόσια σχολεία η πλατφόρμα edupass.gov.gr, μέσω της οποίας θα εκδίδεται η Σχολική Κάρτα για COVID-19, ενώ ενσωματώνονται και όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr.Οι γονείς αφού επιλέξουν την κατηγορία…

Συνεχίστε να διαβάζετε το Ενημέρωση για την πλατφόρμα edupass