ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή τα Σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω κορωνοϊού και προκειμένου αφενός να εξασφαλισθεί επικοινωνία μεταξύ Σχολείου ,γονέων/κηδεμόνων και μαθητών και αφετέρου να συνεχισθεί με όποιον πρόσφορο τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία, παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παναιτωλίου να γνωστοποιήσουν άμεσα στο mail@2dim-panait.ait.sch.gr τα παρακάτω στοιχεία:1)Την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email), για να μπορούν να δέχονται μηνύματα και 2) αριθμό κινητού τηλεφώνου τους  , στο οποίο θα δέχονται άμεσα μηνύματα .

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, το μήνυμά σας να έχει την παρακάτω μορφή:

Ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα:……………………………………….

Ονοματεπώνυμο μαθητή:………………………………………………

Τάξη:…………..

Email:…………………………..

Κινητό τηλέφωνο:………………………………………………..

Όσοι από τους γονείς/ κηδεμόνες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον τρόπο που αναγράφεται παραπάνω, παρακαλώ ας προσκομίσουν οι ίδιοι ιδιόγραφο σημείωμα με τα παραπάνω στοιχεία, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 έως 12.00 στο Σχολείο. Εναλλακτικά,  όσοι δεν  μπορούν να προσκομίσουν αυτοπροσώπως το σημείωμα στο Σχολείο, μπορούν να το βάλουν σε φάκελλο και να το αφήσουν  κάτω από την κεντρική πόρτα του Σχολείου μέχρι το τέλος της ημέρας. Για τον παραπάνω λόγο η κεντρική καγκελόπορτα θα είναι ξεκλείδωτη.

Η Διευθύντρια

Παληογιάννη  Σοφία