ΨΕΙΡΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας,

Σας γνωστοποιούμε ότι παρουσιάστηκαν ψείρες σε μαθητές/τριες του σχολείου. Παρακαλούμε να ελέγξετε τα παιδιά στο σπίτι. Αν εντοπίσετε ψείρες, να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα σκευάσματα, ώστε να αντιμετωπιστούν. Σε διαφορετική περίπτωση να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους πρόληψης, ώστε να μην κολλήσουν.

Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων  του Σχολείου