Ολοήμερο

Το Ολοήμερο ξεκινάει από τη λήξη του πρωϊνού ωραρίου 13:15 και λήγει στις 16:00.

Υπεύθυνος Ολοήμερου είναι ο κ. Γιώργος Μουστακλής.

Ώρες αποχώρησης Ολοήμερου:15:00 και 16:00

13:15-14:00:Διατροφική Αγωγή

14:00-14:15:Διάλειμμα

14:15-15:00: Προετοιμασία-Μελέτη

15:00-15:15:1η αποχώρηση-διάλειμμα

15:15-14:00:Προετοιμασία-Μελέτη