Επεξεργασία και ταφή απορριμάτων (Ε΄και ΣΤ΄τάξεις)

Οι Ε’ και ΣΤ’ τάξεις επισκέφτηκαν το Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου Ιωαννιτών και στη συνέχεια τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) στο Ελληνικό για να πληροφορηθούν για τους τρόπους διαχείρισης των απορριμάτων και να ευαισθητοποιηθούν στις προσπάθειες για την ανακύκλωσή τους.

xyta