Επίσκεψη στο εργοστάσιο νερού στους Μελιγγούς

Η Β΄τάξη επισκέφτηκε το εργοστάσιο νερού στους Μελιγγούς Ιωαννίνων στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού. Εκεί παίξαμε παιχνίδια σχετικά με το νερό και είδαμε τη διαδικασία παραγωγής.