ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΟΜΑΔΕΣ:

Συγκεκριμένα ορίζονται οι ομάδες: α) μαθητών κάτω των 12 ετών που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (περ.α, παρ.1,αρθρ.9), β) μαθητών άνω των 12 ετών που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (περ.β, παρ.1,αρθρ.9), γ) μαθητών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα που οδηγούν σε σοβαρή ανοσοκαταστολή (περ.γ,παρ.1,αρθρ.9).

Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, πρέπει να υποβάλουν αίτημα ένταξης συμμετοχής των τέκνων τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσκομίζοντας τα
κάτωθι δικαιολογητικά:

α) αίτημα-αίτηση υπογεγραμμένη και από τους δυο γονείς,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν σε μια εκ των περιπτώσεων α, β ή γ του αρθρ. 9 της προαναφερθείσας ΚΥΑ
γ) σφραγισμένο φάκελο με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
Στην περίπτωση μαθητών που συνοικούν με άτομα πάσχοντα από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν επιπρόσθετα:
δ) υπεύθυνη δήλωση των συνοικούντων προσώπων δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ : ΤΡΙΤΗ 22-9-2021, 8.30 Π.Μ.

Οδηγίες σχετικές με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022

Αγαπητά μας παιδιά,
Αγαπητοί γονείς,
Ευχόμαστε σε όλους Καλή σχολική χρονιά με ΥΓΕΙΑ!!!
Σας γνωστοποιούμε οδηγίες σχετικά με τη διάθεση δωρεάν self test από τις 8-9-2021 έως και τις 17-9-2021, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/news/49942-07-09-21-diathesi-self-test-gia-tousmathites-apo-ta-farmakeia
 
Επιπρόσθετα έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων για το σχ. έτος 2021-2022 στο σύνδεσμο
https://www.minedu.gov.gr/news/49890-3-9-21-asfales-anoigma-ton-sxoleion-gia-to-etos-2021-2023
 
Τέλος τα έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 6-9-2021 έως και τις 13-9-2021 έχουν δημοσιευθεί στη με αρ.πρωτ. Δ1α./ΓΠ.οικ.53950/2021 (ΚΥΑ , ΦΕΚ 4054 Β’) το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek. Στην εν λόγω ΚΥΑ συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τον διαγνωστικό έλεγχο μαθητών και εκπαιδευτικών, τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων εντός και εκτός σχολικής μονάδας κ.α.