ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

του 1ου  Νηπιαγωγείου Ληξουρίου

Σχολικό έτος 2021- 2022

 

Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στο Νηπιαγωγείο μας!!!

Η φοίτηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη ζωή τους, γιατί το Νηπιαγωγείο έχει τη σημαντική αποστολή να προσφέρει στα παιδιά – στην τρυφερή αυτή ηλικία που δομείται η προσωπικότητά τους – κοινωνική, συναισθηματική, πνευματική και ψυχοκινητική αγωγή, προετοιμάζοντας την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και, μακροπρόθεσμα, στη ζωή.

Η στενή συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας, η σωστή ενημέρωση και οι γραπτοί κανόνες συνεργασίας, θα βοηθήσουν ώστε η φοίτηση των παιδιών  στο Νηπιαγωγείο μας να είναι -όσο το δυνατόν- πιο ευχάριστη, αλλά και πιο δημιουργική.

Το Νηπιαγωγείο μας έχει δημιουργήσει, ιστότοπο με διεύθυνση https://blogs.sch.gr/1niplix/  Η αναζήτηση του ιστότοπου μας, μπορεί να γίνει από όλες τις μηχανές αναζήτησης και με το όνομα ‘’ 1ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου΄΄. Μέσα από το ιστολόγιο μας έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν το Νηπιαγωγείο μας, όπως άρθρα, σχολικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες των τμημάτων, κατασκευές των παιδιών, χρήσιμα ενημερωτικά θέματα για τους γονείς καθώς και ανακοινώσεις του Νηπιαγωγείου μας και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

Ειδικά για φέτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες ( ΦΕΚ Β΄ 4187/10-09-2021και ΦΕΚ Β΄4207/12-09-2021)

 

Εισαγωγή Σελ. 1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σελ.3
Σχολική Μονάδα –  Όρια Σχολικής Μονάδας Σελ.4
Εγγραφές Σελ.4
Μετεγγραφές Σελ.8
Προϊσταμένη της Σχολικής Μονάδας Σελ.9
Εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας Σελ.10
Σχολικό έτος και διδακτικό έτος Σελ.13
Διακοπές, Αργίες και Εορταστικές εκδηλώσεις Σελ.14
Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών Σελ.16
Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου Σελ.17
Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Νηπιαγωγείου Σελ.19
Προσέλευση και Αποχώρηση – Ασφάλεια μαθητών Σελ.23
Διάλειμμα – Εφημερίες Σελ.23
Πρόγευμα και Γεύμα Σελ.24
Χαλάρωση – Ύπνος Σελ.25
Αυτοεξυπηρέτηση Σελ.26
Αποχώρηση από το Νηπιαγωγείο Σελ.27
Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Σελ.28
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Πολιτική Χρήσης Διαδικτύου Σελ.29
Παιδαγωγικό Υλικό Σελ.29
Δανειστική Βιβλιοθήκη Σελ.30
Ονομαστική Γιορτή και Γενέθλια Σελ.30
Απουσίες των Παιδιών Σελ.31
Εμβολιασμός Μαθητών – Φαρμακευτική Αγωγή Μαθητών Σελ.33
Διδακτικές Επισκέψεις – Έξοδοι Σελ.33
Συνεργασία Νηπιαγωγείου – Γονέων/Κηδεμόνων – Συλλόγου Σελ.34
Ποιότητα του σχολικού χώρου Σελ.36
Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού Σελ.37
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Σελ.38
Αποδοχή Κανονισμού Σελ.40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό τα μέλη της σχολικής κοινότητας συμφώνησαν στην ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου αρχών πέρα των Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ). Αυτό το πλαίσιο αρχών αντλεί την ισχύ και την αποτελεσματικότητα του από την αποδοχή και την υποστήριξη της ολομέλειας των μελών της σχολικής κοινότητας και αποτυπώνεται τελικά σε ένα σύνολο ρυθμιστικών κανόνων με τη μορφή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου. Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, του Συλλόγου Γονέων και του εκπροσώπου του Δήμου αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην καταγραφή ενός συνόλου ρυθμιστικών κανόνων με τη μορφή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου. Για την ομαλή και άρτια λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητο να συνεργάζονται αρμονικά, σοβαρά και υπεύθυνα : το Σχολείο, οι Γονείς, τα Νήπια – Προνήπια και ο Δήμος Ληξουρίου.

 

 

 

 

 

Σχολική Μονάδα

Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο Νηπιαγωγείο παρέχεται πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση είναι δίχρονη και υποχρεωτική.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου στεγάζεται στο επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 70, ισόγειο  κτίριο, με δύο (2) αίθουσες εκπαίδευσης.

Για το σχολικό έτος 2020-2021, θα λειτουργήσει με δυο (2) Τμήματα Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος, με (1) Τμήμα Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος και με (1) Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.

 

Ειδικά για φέτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες ( ΦΕΚ Β΄ 4187/10-09-2021και ΦΕΚ Β΄4207/12-09-2021)

 

 

Όρια Σχολικής Μονάδας

Στο 1ο 2/θ Νηπιαγωγείο Ληξουρίου η περιοχή σχολικής περιφέρειας του είναι η εξής: Κοινότητα Ληξουρίου, από το ποτάμι και προς τη μεριά της Κατωγής και οι Κοινότητες: Κατωγής, Χαβριάτων, Σουλλάρων.

 

Εγγραφές

 

Από την 1η έως τις 20 Μαΐου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο νηπιαγωγείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο πραγματοποιήθηκαν από 01 έως 30 Μαρτίου 2021.)

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής,  γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021,  φοιτούν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017.

Τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 

→ Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

→ Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

→ Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

 

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ.4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εξετάζει κάθε αίτηση χωριστά και έχει τις εξής δυνατότητες:

 • αποδοχή της αίτησης
 • επιστροφή της αίτησης στον γονέα/κηδεμόνα υποδεικνύοντας τις διορθώσεις που απαιτείται να γίνουν στην αίτηση
 • προώθηση της αίτησης στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται η σχολική μονάδα, σε περίπτωση που διαπιστώνει προβλήματα που δεν δύναται να αντιμετωπίσει.

Η αποδοχή της αίτησης δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

Εγγραφές που θεωρούνται εκπρόθεσμες  χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Μετεγγραφές

Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν ύστερα από αίτηση των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:

α) μετοίκηση της οικογένειας του μαθητή,

β) φοίτηση μαθητή σε σχολείο το οποίο δεν έχει σχολική περιφέρεια.

γ) σε περίπτωση που οι μαθητές μετακινούνται από μονοθέσιο, διθέσιο και τριθέσιο σε πολυθέσιο σχολείο εφόσον οι γονείς τους επιθυμούν τη μετακίνηση αυτή.

 1. Την αίτηση μετεγγραφής υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου οι γονείς/κηδεμόνες.

Αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου.

Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν χωρίς αίτηση των γονέων/κηδεμόνων με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον:

α) το σχολείο που είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής καταργείται ή συγχωνεύεται,

β) ιδρύεται νέο σχολείο στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας του μαθητή,

γ) συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, όπως υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού μαθητών ανά τμήμα και αδυναμία λειτουργίας νέου τμήματος στο σχολείο.

 

Προϊσταμένη της Σχολικής Μονάδας

Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη τους, με στόχο ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.

Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων και είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτού.

Εφαρμόζει και ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό για τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνη για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων.

Καλεί τους γονείς των νηπίων για ενημέρωση και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συλλόγου τους, όταν προσκαλείται και το κρίνει αναγκαίο.

Παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος οφείλει να γνωρίζει.

Αναλαμβάνει και αυτή να διδάσκει σε ένα τμήμα του Νηπιαγωγείου, όπως περιγράφεται παρακάτω (Εκπαιδευτικοί Σχολικής Μονάδας)

 

Εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:
1.Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση της Συντονίστριας Εκπαίδευσης και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.
2.Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και της  Συντονίστριας Εκπαίδευσης.
3.Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
4.Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
5.Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
6.Δέχονται στην τάξη τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί της. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα από σχετική συνεννόηση με το διδάσκοντα. Μετά το πέρας της επίσκεψης η Συντονίστρια Εκπαίδευσης εξετάζει και συζητά με το διδάσκοντα τα τυχόν διδακτικά και μεθοδολογικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν.
7.Ενημερώνονται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις αποφάσεις, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.
8.Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. Προηγείται σχετική ενημέρωση από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και ένταξη αυτών των διδασκαλιών στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας.
9.Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
10.Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για η δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το σχολείο.
11.Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
12.Παρίστανται στο χώρο  κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.
13.Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
14.Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης και του Συλλόγου Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου.
15.Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
16.Συνεργάζονται με την Προϊσταμένη, τους γονείς και τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας.
17.Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε εκπαιδευτικό καθορίζονται με πράξη της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου.
18.Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.
19.Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών.
20.Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης  ή τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
21.Ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και καταγράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.
22.Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες.
23.Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για  να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ’ αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.
24.Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.
25.Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου.
26.Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. Προς το σκοπό αυτό οφείλουν να αναζητούν, σε συνεργασία με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, τρόπους εξοικείωσης με τη χρήση τους.
27.Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου  όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα.

 

Σχολικό έτος και διδακτικό έτος

 1. Σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
 2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους.
 3. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.

Αλλαγή της έναρξης 13 Σεπτεμβρίου 2021, – ειδικά για φέτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19.

 1. Οι χρονικές περίοδοι από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και από 15 μέχρι και 21 Ιουνίου μπορεί να αξιοποιούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
 2. Την ημέρα λήξης των μαθημάτων αποστέλλονται από τα νηπιαγωγεία τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των μαθητών για την εγγραφή τους στα Δημοτικά.
 3. Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου.
 4. Στο νηπιαγωγείο, στην αρχή του πρώτου τριμήνου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο.
 5. Το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ώρα έναρξης ή λήξης των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ύστερα από απόφαση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Διακοπές, Αργίες και Εορταστικές εκδηλώσεις

 1. Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν τις ακόλουθες ημέρες και περιόδους:

α) τα Σάββατα και τις Κυριακές,

β) την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή),

γ) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων), (Φέτος λόγω συνθηκών COVID-19 την 8η Ιανουαρίου έγινε προετοιμασία για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της διασποράς του ιού και προσήλθαν μόνο οι εκπαιδευτικοί)

δ) 30 Ιανουαρίου, γιορτή των Τριών Ιεραρχών

ε) την Καθαρά Δευτέρα,

στ) την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή),

η) από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα),

θ) την 1η Μαΐου,

ι) την εορτή του Αγίου Πνεύματος,

ια) από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) και

ιβ) την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.

 

Εορταστικές εκδηλώσεις

Εορταστικές εκδηλώσεις στα νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται:

α) στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή,

β) στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. Σε περίπτωση που η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή,

γ) στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή,

δ) στις 29 Ιανουαρίου, παραμονή της εορτής των Τριών Ιεραρχών.

 1. Επ’ ευκαιρία των εορτών του παρόντος άρθρου δύναται να πραγματοποιείται εκκλησιασμός κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.
 2. Τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων. Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί. Διδασκαλία μαθημάτων δεν γίνεται επίσης την ημέρα έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους.
 3. Η σημαία παραμένει αναρτημένη στον ιστό του σχολείου, όπως προβλέπεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
 4. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειάρχη όταν πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος.

7.Οι γιορτές, φέτος, θα πραγματοποιούνται ανά τμήμα – μέσα στις τάξεις του Νηπιαγωγείου μας, χωρίς την παρουσία γονέων.

 

Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών

 1. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία μπορεί να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα.
 2. Διακοπή μαθημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τις αιτίες της προηγούμενης παραγράφου.
 3. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.

Όταν γίνεται διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου

 1. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. Οι ενέργειες αυτές αφορούν:

α) στην κατανομή τμημάτων/τάξεων στην περίπτωση που δεν έχει γίνει τον Ιούνιο και στην κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών,

β) στον ορισμό των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και την πρόωρη υποδοχή,

γ) στη σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος

δ) στην κατάρτιση του ετήσιου ή του τριμηνιαίου προγραμματισμού των σχολικών δράσεων (όπως διδακτικές επισκέψεις, ημερήσια εκδρομή, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις),

ε) στην ανάθεση εξωδιδακτικών αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου,

στ) στην εποπτεία και στη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής,

η) στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κτιριακών και άλλων προβλημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου,

θ) στον προγραμματισμό συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου,

ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου,

ια) στη συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων του δημοτικού σχολείου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Σχολικό Συμβούλιο, τη Σχολική Επιτροπή και φορείς της τοπικής κοινότητας,

ιβ) στη ρύθμιση λοιπών θεμάτων που εκκρεμούν (π.χ. εγγραφές, μετεγγραφές,) και οποιαδήποτε άλλη εργασία και ενέργεια είναι απαραίτητη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 1. Η Προϊσταμένη αποστέλλει προς ενημέρωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους στην Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και στην Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τον ετήσιο και τον τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων και προς έγκριση το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρόγραμμα εφημεριών.
 2. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 15 έως 21 Ιουνίου γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και ενέργειες σχετικές με τη λήξη του διδακτικού έτους, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και την καταγραφή προτάσεων για βελτίωσή του το επόμενο σχολικό έτος. Ειδικότερα, οι εργασίες και ενέργειες κατά τη χρονική αυτή περίοδο αφορούν τα εξής:

α) την κατανομή τάξεων/τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος στα σχολεία στα οποία δεν θα υπάρχουν μεταβολές ή ελλείψεις διδακτικού προσωπικού,

β) τη ρύθμιση διοικητικών και άλλων θεμάτων (π.χ. εγγραφές-μετεγγραφές),

γ) τη διεξαγωγή συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων με θέματα που αφορούν την πορεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του σχολείου, τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου, την αποτίμηση των σχολικών δράσεων για την εξαγωγή των αναγκαίων εκτιμήσεων και ανατροφοδοτήσεων και την καταγραφή προτάσεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου το επόμενο έτος,

δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου,

ε) τη συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων του δημοτικού σχολείου αντίστοιχα, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Σχολικό Συμβούλιο, τη Σχολική Επιτροπή και φορείς της τοπικής κοινότητας,

στ) οποιαδήποτε άλλη εργασία ή ενέργεια η οποία δεν αναφέρεται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου, είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και διευκολύνει την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Νηπιαγωγείου

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ    
       
7:45 – 8:30 45′ Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (προαιρετικό πρόγραμμα)  
       
08:15 – 8:30   Υποδοχή μαθητών/τριών  
       
08:30 – 09:15 1η διδακτική ώρα – 45′ Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)  
       
09:15 – 10:00 2η διδακτική ώρα – 45’* Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, πρόγευμα  
     
   
10:00 – 10:45 Διάλειμμα  
     

 

 

10:45 – 11:30 3η διδακτική ώρα – 45′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ  
     
   
11:30 – 12:10 4η διδακτική ώρα – 40′ * Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση (γωνιές)  
     
   
12:10-12:45 5η διδακτική ώρα – 35′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ- Αναστοχασμός- Ανατροφοδότηση- Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας  
     
   
12:45-13:00 Προετοιμασία για Αποχώρηση  
     
!13:00 Αποχώρηση  

 

 • Φέτος, 3 διδακτικές ώρες την εβδομάδα θα υλοποιούνται Εργαστήρια Δεξιοτήτων
 • Επίσης, 2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα θα πραγματοποιούνται Δραστηριότητες Αγγλικής Γλώσσας

 

 

*Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο Νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προσαρμόζει το χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ    
       
13:00-14:20 1η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40′ Προετοιμασία γεύματος/γεύμα  
     
2η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40′ Χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)  
     
14:20-15:00 3η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40′ Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ  
     
   
15:00-15:20 Διάλειμμα  
     
15:20-16:00 4η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40′ Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση  
     
   
15:45- 16:00   Προετοιμασία για αποχώρηση  
       
16:00 Αποχώρηση  
     

 

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου -με ενημερωτικό σημείωμα ή email- θα γνωστοποιεί στους γονείς των παιδιών: α) τις ημέρες κατά τις οποίες το Νηπιαγωγείο δεν θα λειτουργεί, β) τις οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στο ωράριο λειτουργίας του. Το σχετικό ενημερωτικό  θα δίδεται έγκαιρα στους γονείς – κηδεμόνες.

 

Προσέλευση και Αποχώρηση – Ασφάλεια μαθητών

 1. Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των νηπίων-προνηπίων στο χώρο του σχολείου την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ. Οι εκπαιδευτικοί των νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τους μαθητές στην είσοδο της/των τάξης/τάξεων του νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των νηπίων/προνηπίων δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των νηπίων-προνηπίων και του διδακτικού προσωπικού. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών του νηπιαγωγείου γίνεται με ευθύνη των γονέων / κηδεμόνων, οι οποίοι έχουν υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρονται τα πρόσωπα που συνοδεύουν τους μαθητές.
 2. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων-προνηπίων και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους.

 

Διάλειμμα – Εφημερίες

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος τα νήπια βγαίνουν στο προαύλιο πάντα με τη συνοδεία της νηπιαγωγού του εκάστοτε τμήματος η οποία παίρνει όλα τα μέτρα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των νηπίων, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και ότι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια τους. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων. Τα νήπια βγαίνουν έξω για να κινηθούν, να παίξουν, να μιλήσουν με τους φίλους τους.

Ειδικά για φέτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19,  κάθε τμήμα νηπίων με τη Νηπιαγωγό του θα κάνει διάλειμμα σε διαφορετικό μέρος καθώς το προαύλιο έχει χωριστεί στα δύο.

 

Πρόγευμα και Γεύμα

Θεωρείται απαραίτητο να έχουν τα παιδιά πρόγευμα και κανονικό γεύμα (ολοήμερο) που θα ετοιμάζεται από το σπίτι. Η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια του γεύματος αξιοποιεί τις καθημερινές εμπειρίες και τα διαφορετικά βιώματα των νηπίων και τις μετατρέπει σε θετικές πηγές μάθησης. Η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας, διευρύνει το πεδίο εμπειριών και γνώσεων των παιδιών, τους παρέχει την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να επικοινωνήσουν και παράλληλα να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες ώστε να κατακτήσουν αντίστοιχους τρόπους συμπεριφοράς κατά την ώρα του γεύματος.

Η νηπιαγωγός καθοδηγεί τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση της σίτισης (προετοιμασία, ζέσταμα φαγητού, καθαριότητα). Πρωταρχικός στόχος είναι τα νήπια σε συνεργασία με τη νηπιαγωγό να τακτοποιούν και να διατηρούν καθαρό το χώρο του γεύματος, τηρώντας όλους τους βασικούς κανόνες υγιεινής , ώστε η αίθουσα να είναι έτοιμη προ και μετά του γεύματος. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της διαδικασίας του γεύματος.

 • Ώρα δεκατιανού γεύματος 09:45 π.μ – 10:00π.μ.
 • Ώρα μεσημεριανού γεύματος (μόνο για το ολοήμερο πρόγραμμα) 13:00μμ – 13:30μμ

Επισήμανση: οι ώρες των γευμάτων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ελαφρώς αναλόγως των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα.

Τα παιδιά πρέπει να έχουν στην τσάντα τους:

Για το δεκατιανό:

 • Μία μικρή πετσέτα για το φαγητό.
 • Ένα μπουκαλάκι νερό.
 • Και το δεκατιανό τους φαγητό.

Για την εξυπηρέτησή τους στο μεσημεριανό γεύμα για το Ολοήμερο:

 • Ένα κουτάλι ή πιρούνι.
 • Ψωμί.
 • Σαλάτα της αρεσκείας τους ψιλοκομμένη μέσα σε τάπερ.
 • Φαγητό της αρεσκείας τους ψιλοκομμένο αν είναι κρέας, καθαρισμένο καλά αν είναι ψάρι, σε σκεύος όπου θα είναι γραμμένο το όνομα του παιδιού με ανεξίτηλο μαρκαδόρο.

Προσοχή: απαγορεύονται αυστηρά τα μαχαίρια.

 Σημαντικό: όλα τα είδη διατροφής των παιδιών που βγαίνουν από την τσάντα τους και τοποθετούνται στο ψυγείο, πρέπει απαραιτήτως να γράφουν το όνομα του παιδιού. Το όνομα του παιδιού πρέπει επίσης να αναγράφεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο μπολ φαγητού του παιδιού.

Ειδικά για φέτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες.

Χαλάρωση – Ύπνος

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα προβλέπεται χρόνος για τη ξεκούραση των νηπίων μετά το γεύμα. Η νηπιαγωγός δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ξεκούρασης και χαλάρωσης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο – «γωνιά ξεκούρασης». Η γωνιά ξεκούρασης δημιουργείται σε κατάλληλο σημείο της αίθουσας και αποτελεί ένα χώρο ευχάριστο και οικείο, στον οποίο τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια.

Ώρα χαλάρωσης – ύπνος 13:30μ.μ έως 14:15μ.μ

Η ώρα της χαλάρωσης και της ξεκούρασης έχει παιδαγωγική αξία, καθώς τα παιδιά εσωτερικεύουν κανόνες της κοινωνικής ζωής, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις ανάγκες των άλλων, μαθαίνουν να αυτοπειθαρχούν και να αναπτύσσουν αίσθημα αλληλεγγύης.

Σε ένα νηπιαγωγείο που λειτουργεί προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα που πολλά από τα παιδιά κοιμούνται ή χαλαρώνουν, απαραίτητοι είναι οι κανόνες του ύπνου.

Η γωνιά ξεκούρασης δημιουργείται σε κατάλληλο σημείο της αίθουσας με τα ατομικά κρεβατάκια, με το όνομα του παιδιού, που υπάρχουν στο νηπιαγωγείο. Το κάθε παιδί φέρνει τα δικά του σεντόνια και ένα μικρό μαξιλάρι για τις ανάγκες τις χαλάρωσης, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε κατάλληλο χώρο, σε ντουλάπα, στο χώρο του νηπιαγωγείου. Κάθε Παρασκευή παίρνονται για πλύσιμο και επιστρέφονται την Δευτέρα.

Ειδικά για φέτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες.

 

Αυτοεξυπηρέτηση

❖ Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο εξυπηρετούνται μόνα τους στην τουαλέτα.

❖ Οι γονείς οφείλουν να παροτρύνουν τα παιδιά τους και στο σπίτι να κάνουν το ίδιο και να ακολουθούν κανόνες υγιεινής – πλύσιμο χεριών, καζανάκι (Αν του παρέχετε βοήθεια στο σπίτι, το ίδιο θα περιμένουν και στο σχολείο).

❖ Μια αλλαξιά ρούχα για ενδεχόμενα ατυχήματα (βρέξιμο) καλό είναι να υπάρχει στην τσάντα του παιδιού.

Για οτιδήποτε άλλο προκύψει θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους  μέσα σε θήκη δύο ή τρεις καθαρές μάσκες τις οποίες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν μόνα τους με την παρότρυνση των Νηπιαγωγών. Επίσης να έχουν άλλη ξεχωριστή θήκη για να τοποθετούν τις χρησιμοποιημένες.

 

Αποχώρηση από το Νηπιαγωγείο

Η προετοιμασία – αποχώρηση των μαθητών από το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 12.45μμ έως τις 13.00μμ. (τροποποιήθηκε ως 13:10) Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα η αποχώρηση γίνεται στις 16.00μμ.

➢ Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή στο συνοδό που έχουν ορίσει οι γονείς με υπεύθυνη δήλωση. Οι γονείς και οι  συνοδοί είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

➢ Τα νήπια κατά την αναχώρηση τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτα αν ο συνοδός τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

➢ Οι γονείς και τα άτομα που συνοδεύουν τα νήπια κατά την αναχώρηση τους, τα περιμένουν έξω από την αίθουσα και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα τους.

➢ Σε περίπτωση που κάποιος γονέας ή συνοδός χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη του προγράμματος, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως – την ίδια μέρα – τη νηπιαγωγό του τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων). Συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση.

Ειδικά για φέτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID19, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες.

 

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθείται είναι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εποχής μας, τόσο για την παροχή ποιοτικής παιδείας, όσο και για την παροχή άρτιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)  στο Νηπιαγωγείο. Είναι ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που καθορίζονται, υποδεικνύει τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία και η μάθηση.

Περιεχόμενα Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Πέντε ευρύτερα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε ισάριθμα γνωστικά αντικείμενα: 1. Παιδί και Γλώσσα : Προφορική επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση), Ανάγνωση, Γραφή και γραπτή έκφραση. 2. Παιδί και Μαθηματικά. 3. Παιδί και Περιβάλλον : Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση, Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση. 4. Παιδί, Δημιουργία και Έκφραση : Εικαστικά, Δραματική τέχνη, Φυσική αγωγή, Μουσική. 5. Παιδί και Πληροφορική   (ΦΕΚ. 304/13-03-2003). Επίσης εργαστήρια σχολικών δραστηριοτήτων και δραστηριότητες Αγγλικής Γλώσσας.

Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι οι οποίες ακολουθούνται, το εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό που υπάρχει, καθώς και η χρήση βοηθητικών μέσων διδασκαλίας & τεχνολογιών συμβάλλουν στην προώθηση της βιωματικής μάθησης και της δημιουργικότητας των παιδιών.

Η επεξεργασία των γνωστικών αντικειμένων γίνεται διαθεματικά, είτε με θεματικές προσεγγίσεις, είτε με την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου μας, προεκτείνεται και συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις, με παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων, με περιπάτους και εξορμήσεις, με εκκλησιασμούς, καθώς και με θρησκευτικές και επετειακές εκδηλώσεις. ( Θα υλοποιηθούν ελάχιστες και χωριστά για κάθε τμήμα, λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19).

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Πολιτική Χρήσης Διαδικτύου

Τα νήπια ενθαρρύνονται για τη χρήση της τεχνολογίας που τους παρέχει το Νηπιαγωγείο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα νήπια υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες χρήσης των Η/Υ, οι οποίοι έχουν στόχο τη σωστή, απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Με την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19.

Στο Νηπιαγωγείο οι Νηπιαγωγοί δε φωτογραφίζουν τα πρόσωπα των παιδιών χωρίς την ενυπόγραφη άδεια των γονέων και κηδεμόνων και σε καμμιά περίπτωση δεν αναρτούν τα πρόσωπα των παιδιών στο διαδίκτυο.

 

Παιδαγωγικό Υλικό

Το παιδαγωγικό υλικό, αλλά και το οικοδομικό – κατασκευαστικό υλικό, που υπάρχουν σε κάθε τμήμα του Νηπιαγωγείου επαρκούν πλήρως για την εκπαίδευση και την απασχόληση των παιδιών κάθε τμήματος. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε, (και λόγω COVID-19) όταν έρχονται τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, να μην τους επιτρέπετε να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια ή άλλα προσωπικά τους αντικείμενα για να απασχοληθούν ή για να παίξουν με αυτά στη διάρκεια της ημέρας.

 

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Σκοπός της δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία κατέχει βασική θέση στο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, είναι να αναπτύξουν τα παιδιά καλή σχέση με το βιβλίο. Για να πετύχουμε όμως το σκοπό αυτό, απαιτείται η στενή συνεργασία σχολείου – οικογένειας. Είναι δηλαδή απαραίτητο κάποιο πρόσωπο της οικογένειας ασχοληθεί έστω και για λίγο χρόνο με την ανάγνωση και το σχολιασμό του βιβλίου.

Τα παιδιά θα μπορούν να δανειστούν ένα βιβλίο της αρεσκείας τους (που θα διαλέγει το καθένα μόνο του) τη Δευτέρα, το οποίο θα επιστρέφεται στο σχολείο την Παρασκευή, αφού  θα το έχει «διαβάσει» με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα. Μαζί με τα βιβλία θα παίρνουν και μία σελίδα όπου τα ίδια τα παιδιά μόνα τους και όπως μπορούν θα προσπαθούν να γράψουν το όνομα τους, τον τίτλο του βιβλίου που δανείστηκαν, την ημερομηνία αλλά και να ζωγραφίσουν ότι τους άρεσε από το βιβλίο (όπως αυτά μπορούν). Τα βιβλία μετά την επιστροφή τους θα παραμένουν σε συγκεκριμένο χώρο του Νηπιαγωγείου για μια εβδομάδα μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθούν για λόγους πρόληψης της διασποράς του ιού. Έτσι ο δανεισμός θα γίνεται κάθε δεύτερη Δευτέρα. Είναι πολύ σημαντική η συνέπεια ως προς την επιστροφή για τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης

Τα βιβλία θα επιστρέφονται στην ίδια καλή κατάσταση που δανείζονται. Οι γονείς μαζί με τα παιδιά θα έχουν την ευθύνη για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των βιβλίων. Προσέχουμε δηλαδή να μη λερωθούν, να μη σκιστούν και να μη μουντζουρωθούν. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του βιβλίου, ο γονέας είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει.

 

Ονομαστική Γιορτή και Γενέθλια

Κάθε παιδί μπορεί  να εορτάσει τα γενέθλια του ή την ονομαστική του εορτή στην τάξη, μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του. Δεν μπορεί να φέρει στο Νηπιαγωγείο τούρτα ή γλυκά, λόγω των έκτακτων μέτρων αλλά και λόγω αλλεργιών κάποιων νηπίων ή εμβολίων και ειδικών διατροφικών κανόνων που έχουν κάποια νήπια.

Μπορεί οι γονείς σε συνεργασία με τη Νηπιαγωγό να φέρουν και να μοιράσουν, αφού περαστούν με αντισηπτικό, κάποιο μικρό δώρο, για παράδειγμα αντί γλυκών αυτοκόλλητα.  Χωρίς την παρουσία γονέα-κηδεμόνα λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 μπορεί να γίνει πάρτι με χορό και τραγούδια. Επίσης να ζωγραφίσουν και να φτιάξουν βιβλίο με ζωγραφιές ή να φτιάξουν κάρτα ή κατασκευή για να τα πάρει το παιδί που γιορτάζει στο σπίτι του.

 

Απουσίες των Παιδιών

Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο αποτελεί βασική προϋπόθεση, τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου.

Αιτήματα γονέων για πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση μαθητών για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, γίνονται δεκτά κατόπιν προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας καθώς και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει τη βεβαίωση όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

Όταν ένα νήπιο απουσιάζει από το Νηπιαγωγείο οι γονείς ενημερώνουν τηλεφωνικά το σχολείο για το λόγο απουσίας και φροντίζουν να δικαιολογήσουν με υπεύθυνη δήλωση ή ιατρική βεβαίωση την απουσία του.. Στην περίπτωση κατά την οποία το παιδί  αρρωστήσει ξαφνικά, στη διάρκεια της ημέρας, στο Νηπιαγωγείο, θα ενημερώνεται άμεσα τηλεφωνικά ο γονέας – κηδεμόνας, για την κατάσταση του.

Ειδικά για φέτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID19, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες.

Η φοίτηση των μαθητών στα νηπιαγωγεία παρακολουθείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όταν ένας μαθητής απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα από το σχολείο ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες και ενημερώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου.

 1. Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα της συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας με τις ενέργειες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναζητείται ο μαθητής και η οικογένεια του μαθητή μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.
 2. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η συστηματική και αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι ενέργειες που έχουν γίνει. Ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας Διεύθυνσης. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας περιφέρειας. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Εμβολιασμός Μαθητών – Φαρμακευτική Αγωγή Μαθητών

Εντός Σχολικού Ωραρίου Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) για την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο εκτός των άλλων, απαιτείται και η «επίδειξη του βιβλιαρίου μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, του οποίου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Οι γονείς που για  λόγους υγείας και πιθανές παρενέργειες δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να  προσκομίσουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς Φορείς, ή ε) ιδιώτες ιατρούς σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας N.3418/28-1.1.2005(τ.A ΦEK 287).

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των μαθητών ισχύει η με αριθ. πρωτ: Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.

Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά.) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις. Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές του σχολείου του.

Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Προϊσταμένης της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν. Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, η  Προϊσταμένη οφείλει  να καλέσει  το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα να ενημερώσει τους γονείς του.

 

Διδακτικές Επισκέψεις – Έξοδοι

Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και μορφωτικό σκοπό, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας και είναι ενταγμένες στον προγραμματισμό του νηπιαγωγείου. Στις επισκέψεις, οι οποίες δεν είναι περισσότερες από μια κατά μήνα μπορεί να συμμετέχει όλο το νηπιαγωγείο ή ένα τμήμα.

Έξοδοι από το νηπιαγωγείο για ψυχαγωγικούς, παιδαγωγικούς και μορφωτικούς σκοπούς πραγματοποιούνται σε μικρή απόσταση από το νηπιαγωγείο και εντός ωραρίου εργασίας, γίνονται με ευθύνη της νηπιαγωγού και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση και η επαρκής επίβλεψη των νηπίων.

Όσα παιδιά δεν παίρνουν μέρος στις εξόδους δεν προσέρχονται στο νηπιαγωγείο την ημέρα αυτή, μετά από έγκαιρη ενημέρωση των γονέων τους. Ημερήσιες ή πολυήμερες εκδρομές δεν πραγματοποιούνται από το νηπιαγωγείο.

Η συμμετοχή γονέων σ΄ αυτές είναι δυνατή εφόσον η νηπιαγωγός κρίνει ότι συμβάλλουν στην καλύτερη επιτήρηση των παιδιών. Φέτος λόγω των έκτακτων μέτρων οι έξοδοι από το νηπιαγωγείο για ψυχαγωγικούς, παιδαγωγικούς και μορφωτικούς σκοπούς θα πραγματοποιούνται σε μικρή απόσταση από το νηπιαγωγείο, εντός ωραρίου εργασίας, σε ξεχωριστά τμήματα και όχι ολόκληρο το Νηπιαγωγείο και χωρίς τη συμμετοχή γονέων

 

Συνεργασία Νηπιαγωγείου – Γονέων/Κηδεμόνων – Συλλόγου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας

Πρωταρχική μέριμνα του σχολείου είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς των νηπίων – προνηπίων μας και με τον σύλλογο τους, διότι η οποιαδήποτε προσπάθεια του σχολείου, κυρίως σε θέματα μάθησης και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια των γονέων και της οικογένειας.

Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των γονέων προς το σχολείο και τη νηπιαγωγό. Για το λόγο αυτό θεωρούμε πολύ σημαντική την καλλιέργεια καλής σχέσης μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτή ξεκινά πρωτίστως με την συνεργασία σχολείου – γονέων πάνω σε κάθε θέμα που αφορά τα παιδιά τους. Το σχολείο περιμένει άμεση ανταπόκριση και ενδιαφέρον από την πλευρά των γονέων κάθε φορά που τους καλεί για συνεργασία.

Οι ημερομηνίες των συναντήσεων θα  γνωστοποιούνται έγκαιρα, με σχετικά ενημερωτικά σημειώματα.

ΙΙ. Τρόποι επικοινωνίας

Βασικά, η επικοινωνία σας με τη νηπιαγωγό του παιδιού σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενημερώνεστε -σε τακτικά χρονικά διαστήματα- για την πρόοδο του.

Ορίζεται ως ημέρα συνεργασίας των γονέων με την υπεύθυνη Νηπιαγωγό κάθε τμήματος, κάθε δεύτερη Τετάρτη του εκάστοτε μήνα σε ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου.

 • Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.
 • Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.
 • Κατά την ενημέρωση προόδου με το πέρας κάθε τριμήνου, όπου πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

Η υπεύθυνη Νηπιαγωγός κάθε τμήματος δέχεται εκτάκτως γονείς που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.

Λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 θα γίνουν ατομικές ενημερώσεις και τηλεδιασκέψεις.

Οποιαδήποτε δυσκολία ή πρόβλημα  με το παιδί , οι γονείς οφείλουν να το συζητήσουν με τη νηπιαγωγό του. Να γνωστοποιείται στη νηπιαγωγό του τμήματος του νηπιαγωγείου κάθε  ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του νηπίου.

Το τηλέφωνο του Νηπιαγωγείου (2671091870), καθώς και της Προϊσταμένης (6974918765), είναι στη διάθεση όλων για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Επίσης επικοινωνία θα γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία και για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχουν όλοι τακτικά την αλληλογραφία τους. Το email του Νηπιαγωγείου είναι: 1niplix@sch.gr

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του νηπίου δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

Για τα δικαιώματα παιδιών-μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους ισχύει η με αριθ. Φ7 /517/127893/Γ1/13.10.2010 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ και τα άρθρα 11 & 12 του ν.4800/2021 (Α`81), όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα σε σχέση με «Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου»

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των μαθητών σε πρόσωπο ή φορέα.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του συλλόγου των εκπαιδευτικών και της προϊσταμένης του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, της Προϊσταμένης και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, έγιναν όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. Ενημερώθηκαν οι γονείς όσον αφορά τη ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) και τους δόθηκαν σχετικές οδηγίες. Όλες οι σχετικές οδηγίες αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Νηπιαγωγείου μας https://blogs.sch.gr/1niplix/ . Επιπλέον για τη σχολική μονάδα μας, ορίζεται για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19, υπεύθυνη η Προϊσταμένη Άννα Συνοδινού – Καμήλου, με αναπληρώτρια τη Μαρίνα Αραβαντινού — Λιανού.

Ποιότητα του σχολικού χώρου

 

α. Διαμόρφωση αιθουσών – συντήρηση και καθαριότητα

Στο Νηπιαγωγείο υπάρχουν δυο αίθουσες διδασκαλίας, 60τ.μ κάθε μια. Λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις, λόγω πανδημίας, μεταξύ των νηπίων, των νηπιαγωγών και του βοηθητικού προσωπικού. Στην αίθουσα 1 λειτουργεί αποκλειστικά το 1ο υποχρεωτικό πρωινό τμήμα ενώ στην αίθουσα 2 το 2ο υποχρεωτικό πρωινό τμήμα. Το τμήμα της πρόωρης υποδοχής και το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα λειτουργούν στην αίθουσα 2 που βρίσκεται και η κουζίνα του Νηπιαγωγείου. Τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των θέσεων των νηπίων στην τάξη. Τα νήπια κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις, όπου σημειώνεται το όνομα του νηπίου, κάθε φορά στα τραπεζάκια του Νηπιαγωγείου και σε απόσταση μεταξύ τους. Υπάρχουν ατομικές μολυβοθήκες και είδη χειροτεχνίας. Επίσης κάθε παιδί μπορεί να πάρει υλικό- παιχνίδια από τις διαμορφωμένες «γωνιές» της κάθε αίθουσας και αφού τελειώσει το παιχνίδι του γίνεται απολύμανση από το βοηθητικό προσωπικό για να χρησιμοποιηθεί από άλλο παιδί. Η καθαρίστρια καθαρίζει και απολυμαίνει συνεχώς τα wc και ότι άλλο χρησιμοποιούν τα νήπια μέσα στις αίθουσες.

β. Διαμόρφωση αύλειου χώρου

Στην αυλή βγαίνουν τα παιδιά στο διάλειμμα. Λόγω πανδημίας, ο αύλειος χώρος, έχει χωριστεί σε δυο μέρη για να εξυπηρετούνται και τα δυο τμήματα. Υπάρχουν πιστοποιημένα παιχνίδια παιδικής χαράς τα οποία συντηρούν και ελέγχουν τακτικά οι υπηρεσίες του Δήμου μας. Κι εδώ η απολύμανση και η καθαριότητα είναι τακτική κατά τη διάρκεια του κάθε διαλείμματος.

 

Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού

Στο Νηπιαγωγείο με διάφορες δράσεις δίνεται έμφαση στην κατανόηση όλων των δικαιωμάτων και στην προσεκτική στάθμισή τους όταν αυτά συγκρούονται, ιδίως δε στα δικαιώματα του σεβασμού της προσωπικότητας, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης, εφόσον δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων, στο δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή αθέμιτης διάκρισης (λόγω φύλου, καταγωγής, εμφάνισης, κοινωνικής προέλευσης κλπ) και βίας, στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, στο δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση, κ.λπ.

Βοηθούν τα παιδιά να αναπτύσσουν δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και διευκολύνουν την προσέγγιση, συνεργασία και τη γεφύρωση τυχόν διαφορών μεταξύ των συνομηλίκων. Επίσης βοηθούν τους μαθητές στην επικοινωνία και στη συνδιαμόρφωση κανόνων, που να διέπουν τις σχέσεις τους και τρόπων επίλυσης συγκρούσεων και αντιμετώπισης επιθετικών-βίαιων συμπεριφορών.

Το νήπιο πρέπει ν’  αναφέρει σε εκπαιδευτικό κατ’ ιδίαν, ενέργειες βίας ή απειλές σε βάρος του ή μεταξύ άλλων μαθητών. Ο περαιτέρω χειρισμός είναι προσεκτικός και με τρόπο που δεν θα εκθέτει τον αναφερόμενο ανήλικο.

Οι γονείς ενημερώνονται όχι μόνο ως προς την μαθησιακή πρόοδό των παιδιών τους, αλλά και ως προς την γενικότερη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και εξέλιξή τους και υπάρχει συνεργασία για την πρόληψη της βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

Το Σχολείο συνεργάζεται επίσης με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Αγωγής, με τη Διεύθυνση Π.Ε., το  ΚΕΔΑΣΥ, με τη Συντονίστρια Ειδικής Αγωγής και ενημερώνουν αν πρόκειται για περιστατικά αυξημένης βαρύτητας εφαρμόζοντας παιδαγωγικές παρεμβάσεις.

 

 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Η απρόβλεπτη ή περιστασιακή κρίση είναι αυτή που συνδέεται ευθέως με την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου διαχείρισής της. Τα κρίσιμα συμβάντα χρήζουν έγκαιρων και έγκυρων ενεργειών ανταπόκρισης. Η έγγραφη και οργανωμένη αποτύπωση αυτών, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, συνιστά το πρωτόκολλο – σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Τα οφέλη ενός τέτοιου σχεδίου έγκεινται στη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου:

Οι φάσεις του σχεδίου υλοποίησης της διαχείρισης κρίσεων είναι οι εξής:

 1. Προσδιορισμός της κρίσης – γεγονότος (π.χ. πλημμύρα, πυρκαγιά).
 2. Επίπεδο αντιμετώπισης.
 3. Ειδοποίηση – ενημέρωση όσων εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της κρίσης.
 4. Επιλογή τρόπου και πλαισίου ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, των γονέων και κηδεμόνων.
 5. Αξιολόγηση διαχείρισης της κρίσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, έχει δημιουργηθεί μια Ομάδα Διαμόρφωσης Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων, που είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων με επικεφαλής την Προϊσταμένη και αρχικώς έχει αναπτυχθεί ένα γενικό σχέδιο προετοιμασίας του σχολείου για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στην αρχή της σχολικής χρονιάς και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κρίσης οι μαθητές/μαθήτριες παραδίδονται μόνο στους γονείς/κηδεμόνες τους ή στα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για την παραλαβή των μαθητών/τριών από τη σχολική μονάδα.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες και η Προϊσταμένη οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

 • Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης ορίστηκε ο αύλειος χώρος του Νηπιαγωγείου, στο δυτικό μέρος του κτιρίου (κέντρο, παιχνίδια παιδικής χαράς)

Αποδοχή Κανονισμού

Ο Κανονισμός που διαβάζετε ή που κρατάτε στα χέρια σας, στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές και αξίες. Η τήρηση του  αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το υψηλό του όραμα.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της Παιδαγωγικής Επιστήμης και την Εκπαιδευτική Νομοθεσία.

Το Νηπιαγωγείο μας, διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τις διατάξεις του κανονισμού, εφόσον το κρίνει επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Για οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του κανονισμού, μετά την αρχική του έγκριση, η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους  συντελεστές της σχολικής ζωής.   Στις 11 Σεπτεμβρίου 2021, με αριθμό Πράξης 7, συμμετεχόντων σε ολομέλεια των εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας, του συλλόγου Γονέων και Εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου επικαιροποιήθηκε και αφορά στη σχολική περίοδο 2021-2022.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας, θα αναρτηθεί στον ιστότοπό μας.

Ληξούρι, 11 Σεπτεμβρίου 2021

Η Προϊσταμένη                                Εκπρόσωπος                      Δ.Σ Συλλόγου

του Νηπιαγωγείου                          Δήμου Ληξουρίου             Γονέων

 

 

Άννα Συνοδινού-

Καμήλου

 

ΟΙ Εκπαιδευτικοί:

 

Μαρίνα Αραβαντινού -Λιανού

 

Παναγιώτα Ντάνα

 

Αικατερίνη Μοσχοπούλου

Εγκρίνεται

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου            Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία…………………………                           Ημερομηνία………………………