ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-2022

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2
ΟΝ/ΜΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΝ/ΜΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
7:45 – 8:30 Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (προαιρετικό πρόγραμμα) ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΚΑΜΗΛΟΥ
08:15-8:30 Υποδοχή μαθητών/τριών ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΚΑΜΗΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΝΟΥ
08:30-09:15 Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές) ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΚΑΜΗΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΝΟΥ
09:15-10:00 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, πρόγευμα. Κάθε Δευτέρα -Τετάρτη- Παρασκευή θα γίνονται Εργαστήρια Δραστηριοτήτων στο τμήμα 1 και στο τμήμα 2. Κάθε Τρίτη Δραστηριότητες Αγγλικών το τμήμα 1 ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΚΑΜΗΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ06 ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΝΟΥ
10:00 – 10:45  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΚΑΜΗΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΝΟΥ
10:45-11:30 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. Κάθε Τρίτη Δραστηριότητες Αγγλικών το τμήμα 2. Κάθε Πέμπτη Δραστηριότητες Αγγλικών το τμήμα 1 ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΚΑΜΗΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ06 ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΝΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ06
11:30-12:10 Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση (γωνιές) ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΚΑΜΗΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΝΟΥ
12:10-12:45 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ- Αναστοχασμός-  Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας. Κάθε Πέμπτη Δραστηριότητες Αγγλικών το τμήμα 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΝΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ06
12:45-13:00 Προετοιμασία για αποχώρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΝΟΥ
13:00 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 1
ΟΝ/ΜΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
13:00-14:20 Προετοιμασία γεύματος/γεύμα Χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΑ
14:20-15:00 Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΑ
15:00-15:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΑ
15:20-16:00 Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΑ
15:45-16:00 Προετοιμασία για αποχώρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΑ
16:00 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΝΑ
Ο/Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ-Η Ο/Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ