Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας

Το σχολικό έτος 2022-23 το μάθημα των Αγγλικών θα γίνει από την κ. Σταμούλη Πολυξένη με 2 διδακτικές ώρες για κάθε Τμήμα.
Συγκεκριμένα
ΤΜΗΜΑ 1 Πέμπτη 11.30-12.10
Παρασκευή 11.30-12.10

ΤΜΗΜΑ 2 Πέμπτη 10.45-11.30
Παρασκευή 10.45-11.30

ΤΜΗΜΑ 3 Πέμπτη 10.00-10.45
Παρασκευή 10.00-10.45

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση