Το σχολείο μας

 

Το όραμα του σχολείου μας στοχεύουμε να υλοποιηθεί μέσα από την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Να είναι χαρούμενο και ασφαλές για τα παιδιά.
  • Να σέβεται το περιβάλλον και να καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/μαθήτριες, γονείς μέσα από δράσεις που ξεκινούν από τον ίδιο το  χώρο του.
  • Να προάγει πολιτιστικές αξίες και γνώση της παράδοσης και της ιστορίας του τόπου μας.
  • Να σέβεται, να αγκαλιάζει-συμπεριλαμβάνει παιδιά διαφορετικών ταυτοτήτων με αλληλοκατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας τους.
  • Να εξασφαλίζει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Να συνεργάζεται με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση