ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση της προθεσμίας συμπλήρωσης των μηχανογραφικών μέχρι 18/07/2017. Την ημέρα εκείνη το σχολείο θα παραμείνει ανοιχτό για τους υποψηφίους που θα χρειαστούν οτιδήποτε σχετικό με τα μηχανογραφικά από τις 9.30 έως 13.00.