Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι μαθητές της Γ΄τάξης σχ. ετ. 2016-17 να προσέλθουν στο σχολείο την Πέμπτη 13/7 ή την Παρασκευή 14/7 και κάθε Πέμπτη Ιουλίου – Αυγούστου προκειμένου να παραλάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.