Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπουργική απόφαση υπ ́αρ. 22010/Δ6/24.2.2023 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β ́1062) με την οποία ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την εισαγωγή μαθητών.

Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-24 γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που θα διεξαχθεί στις 29.4.2023 .

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από την

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση,
υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά περιφέρεια, τον αριθμό εισακτέων μαθητών ανά σχολείο, την διαδικασία εισαγωγής υπάρχουν στον ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
https://depps.minedu.gov.gr

Επικαιροποιημένος πίνακας επιτυχόντων – επιλαχόντων 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε τον τελικό πίνακα επιτυχόντων – επιλαχόντων του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς μετά την κύρωση του από το Ε.ΠΕ.Σ.

Τελικός Πίνακας

Εκ’ μέρους του Ε.ΠΕ.Σ.

Η Διευθύντρια

Ευγγέλου Γλυκερία

Έκδοση τελικών πινάκων εισακτέων στο 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Καστοριάς μετά τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων που δεν επιθυμούν την εγγραφή στο σχολείο επιτυχίας

Έκδοση τελικών πινάκων εισακτέων σε ΠΣ μετά τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων που δεν επιθυμούν την εγγραφή στο σχολείο

Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Στις 24/3/2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενδοσχολική επιμόρφωση στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, με τίτλο «Καλές πρακτικές για ένα συμπεριληπτικό σχολείο», η οποία υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό φυσικής με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα. Η επιμόρφωση είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα συμπερίληψης μαθητών με ειδικές μαθησιακές ικανότητες, από την οποία προέκυψε ένας εποικοδομητικός διάλογος για τις κατάλληλες πρακτικές συμπερίληψης των μαθητών/τριών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους.

IMG 20220324 100912 IMG 20220324 100935 IMG 20220324 101033 IMG 20220324 101013

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δίνονται ορισμένες συμβουλές από το σώμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών του σχολείου μας.Λήψη αρχείου

 

Ακολουθούν συμβουλές για τους γονείς από το σώμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένωνΛήψη αρχείου