ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Διεύθυνση: Γληνού 13, Συκιές, Θεσσαλονίκη,56626

Τηλέφωνο: 2310203027

Fax: 2310203243

email: 1gymsyke@!sch.gr (χωρίς το θαυμαστικό)