ΕΓΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2021-2022

Υπενθυμίζουμε ότι για το σχολικό έτος 2021-2022 η εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Τάξη καθώς και η ανανέωση εγγραφής στις Β΄, Γ΄ Τάξεις γίνεται αυτεπάγγελτα χωρίς την προσέλευση των κηδεμόνων στο σχολείο. Οι κηδεμόνες υποβάλλουν μέχρι την 10/9/2021 Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης θα γίνει με την έναρξη των μαθημάτων (το σχολείο θα διανείμει στους μαθητές το έντυπο). Ειδικά οι κηδεμόνες των μαθητών της Α’ Τάξης πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή εντός δέκα ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. Επισημαίνουμε ότι το Σχολείο πρέπει να είναι ενημερωμένο για περιπτώσεις που αφορούν ιδιαίτερα θέματα φοίτησης ή υγείας των μαθητών  αλλά και θέματα που αφορούν το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Αφήστε μια απάντηση