Υπενθύμιση υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις του 1ου Προτύπου Γυμνασίου Πρέβεζας

Δελτίο τύπου

Στις 17 Απριλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Όσοι γονείς επιθυμείτε να αξιοποιήσετε μία επιπλέον δυνατότητα που σας δίνεται για την εκπαίδευση του παιδιού σας, δεν έχετε παρά να εισέλθετε στην ιστοσελίδα

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

και να υποβάλλετε αίτηση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο παιδί σας να φοιτήσει σε ένα σχολείο προσανατολισμένο στην αυτοβελτίωση των μαθητών, στην ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες, στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών και μεθόδων διδασκαλίας, στη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ.

Οι μαθητές που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές έχουν τη δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς με ευθύνη της Πολιτείας όπως άλλωστε συμβαίνει και με κάθε άλλο σχολείο.

Όσοι γονείς δυσκολεύονται να υποβάλλουν αίτηση, μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο, το οποίο θα είναι πάντα στη διάθεσή σας. Για να ενημερώνεστε εισέρχεστε στην ιστοσελίδα του σχολείου

https://blogs.sch.gr/1gymprev/

Δελτίο τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024 μέχρι και την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59, θα είναι ενεργή η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα
και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι προσβάσιμες επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Πληροφορίες για το Δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά περιφέρεια, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις υπάρχουν επίσης και στον ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr

Για πληροφορίες σας παραθέτουμε τους παρακάτω συνδέσμους:

Τι θα χρειαστείτε για την υποβολή αίτησης

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης και Συχνές Ερωτήσεις

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2024-2025 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.
Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά
Ειδικότερα:
Στη Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων, κυρίως της καθημερινής ζωής.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη και δεν ελέγχονται γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Επίσης οι μαθητές/-τρες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για την επιτυχή συμμετοχή τους.
Η πραγματοποίηση της εξέτασης θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Τα θέματα και των δύο γνωστικών πεδίων (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικά) θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι απαντήσεις θα σημειώνονται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο θα αποσταλεί στα σχολεία από την Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150 min).
Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου, το οποίο ορίζεται ως εξεταστικό κέντρο.
Οι μαθητές που φοιτούν στην Γ΄ Γυμνασίου στο Πρότυπο Γυμνάσιο εισάγονται αυτόματα στην Α΄ Λυκείου. Αν υπάρξουν κενές θέσεις θα προκηρυχθούν το Σεπτέμβριο με τις συμπληρωματικές διαδικασίες.
Ο αριθμός εισακτέων για την Α΄ Γυμνασίου Προτύπου Σχολείου Πρέβεζας ορίζεται στους σαράντα οκτώ (48)
Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων σε ένα Πρότυπο Σχολείο επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.
Η εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αριθμ. 25451/Δ6/14-03-2024 (ΦΕΚ 1671/τ.Β΄).
Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Σχολείου στην ηλ. Διεύθυση https://blogs.sch.gr/1gymprev/ ή να επικοινωνείτε με το σχολείο στο τηλέφωνο 26820 22554.

Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας επισκέφτηκε την Παρασκευή, 12/04/2024 ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου κ. Πούλιος Χρήστος, ειδικός σε θέματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) και πραγματοποίησε ομιλία στους μαθητές των τμημάτων της Γ’ Γυμνασίου.

Ο κ. Πούλιος εστίασε στη σημαντικότητα της αυτογνωσίας και της σωστής πληροφόρησης (γνώση επαγγελμάτων και σπουδών) των εφήβων μαθητών πριν τη λήψη απόφασης, αναφέρθηκε στους τρόπους ενδυνάμωσης της, όπως το τεστ Holland (τεστ ανάλυσης προσωπικότητας) και πρότεινε στοχευμένους τρόπους εύρεσης πληροφοριών.

Η ομιλία είχε διαδραστικό χαρακτήρα με συνδυασμό παρουσίασης, συμπλήρωσης μελέτης περίπτωσης και συζήτησης. Στο τέλος οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απορίες και τις επαγγελματικές τους ανησυχίες.

Η επίσκεψη και ομιλία έγκειται στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων της Γ’ τάξης Γυμνασίου όπου αναπόσπαστο διδακτικό κομμάτι είναι ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.).

Ομιλητής: Πούλιος Χρήστος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ81

Μέλος Π.Ε.Π.Π.Σ. Ηπείρου με την ιδιότητα του Σ.Ε.Δ.Ε.

Καθηγητής ΠΑΔ ΑΣΠΑΙΤΕ

Οργανώτρια & Υπεύθυνη εργαστηρίου δεξιοτήτων Γ’ τάξης: Πασσά Όλγα

Την ομιλία παρακολούθησαν η Διευθύντρια κ. Καινουργιώτη – Τσόλκα Κωνσταντούλα κι οι εκπαιδευτικοί: Διαμαντοπούλου Μαρία, Μαγαλιού Μαρία και Γιαννούλη Σοφία.

sep

Στις 5 Απριλίου 2024, μαθήτριες και μαθητές του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο Πρωτοκόλλων Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας και Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Φιλολογίας και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης) με σκοπό την εξοικείωσή των μαθητών με το ακαδημαϊκό περιβάλλον και την γνωριμία τους με τις διαφορετικές σχολές και τα αντικείμενα σπουδών που προσφέρονται.

Στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων: «Τα αντιβιοτικά έχουν τους δικούς τους κανόνες. ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ!» με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Στύλο Ευγένιο, Βιολόγο, «Πολλαπλή Νοημοσύνη» με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Γιαννούλη Σοφία, Φιλόλογο και στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στο μάθημα της Τεχνολογίας και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων: «Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με επαγγέλματα (Σ.Ε.Π.)» με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Πασσά Όλγα, Μηχανολόγο, οι μαθητές μας επισκέφθηκαν, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και παρακολούθησαν παρουσιάσεις από πανεπιστημιακούς καθηγητές των Τμημάτων: Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φιλολογίας και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Παράλληλα συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια, όπου έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες σχετιζόμενες με τα επιστημονικά πεδία των τεσσάρων Τμημάτων ενώ έθεσαν ερωτήσεις και έλαβαν απαντήσεις για τις σπουδές και την μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές της εκδρομής, κ. Σοφία Γιαννούλη, κ. Όλγα Πασσά και κ. Ευγένιος Στύλος, συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής και στην ενθάρρυνση των μαθητών να αξιοποιήσουν πλήρως την εκπαιδευτική εμπειρία.

Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την φιλοξενία και την άψογη οργάνωση της επίσκεψης.

ioannina 1

Μια πολύ όμορφη και δημιουργική συνάντηση, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/4, μεταξύ των μαθητών του τμήματος Β3 του σχολείου μας και των νηπίων που φοιτούν στο Καραμάνειο Νηπιαγωγείο, στο χώρο του νηπιαγωγείου. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο καινοτόμου δράσης στο μάθημα της μουσικής, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Όλγα Κουρεμένου. Η δράση έχει σα θέμα τα παιδικά τραγούδια από διάφορες χώρες του κόσμου. Οι μαθητές και μαθήτριες λοιπόν του Β3 με πολλή προθυμία και χαρά, “δίδαξαν” ένα παιδικό τραγούδι από το Μαρόκο στα μικρά παιδιά που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό. Και στη συνέχεια, έγινε αλλαγή ρόλων και οι μικροί έμαθαν στους μεγάλους ένα ελληνικό παιδικό τραγουδάκι. Ήταν μια πολύ δημιουργική συνύπαρξη, που σύμφωνα με την επιθυμία όλων, θα προσπαθήσουμε να έχει και συνέχεια. Ευχαριστούμε τη διευθύντρια κ. Ελένη Καρτεζίνη και τις νηπιαγωγούς κ.κ. Σίσυ Τσαούση και Ιωάννα Σούγκα για την άψογη συνεργασία!

karamaneio1

karamaneio2

Το βράδυ της Κυριακής 31 Μαρτίου στο αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας, είχαμε τη χαρά να βρεθούμε με τους μαθητές του Ομίλου Μουσικής του Α’ πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας που συνοδεύονταν από την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Όλγα Κουρεμένου.
Στο πλαίσιο του προγράμματός τους “Μελοποιώντας-Μελοποιημένη ποίηση” που άρχισε με τον Κ. Καρυωτάκη – ποιητή που συνέδεσε το όνομά του με την πόλη μας – οι μαθητές, απήγγειλαν ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη (“Κεριά”), Κ. Καρυωτάκη (“Ο γραφιάς”), Ο. Ελύτη ( “Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα ” από τις ‘Μικρές Κυκλάδες’) αλλά και ποίημα του μέλους της Λέσχης μας Βασιλική Χαμαλέλη-Μπούκλα από τη συλλογή ποιημάτων της με τίτλο “Τα αξόδευτα”.
Επίσης, ακούστηκαν και δύο τραγούδια που ο όμιλος ηχογράφησε στο πλαίσιο του φετινού κύκλου εργασιών του: “Το βράδυ” σε ποίηση Κ. Καρυωτάκη και “Του μικρού βοριά” σε ποίηση Ο Ελύτη.
Με αφορμή και τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης στις 21 Μαρτίου – ημέρα εαρινής ισημερίας και πρώτη ημέρα της Άνοιξης – μιλήσαμε για την ποίηση μάγισσα, της γλώσσας μαγεμένη που είναι “σαν μια εκδρομή, αρκετά έξω, μακριά από την πυκνοκατοικημένη γλώσσα”.
Όπως είναι και σαν “μια φωλιά φυγής”, όπως την όρισε η ποιήτρια που μίλησε για το “…λίγο του κόσμου” και για την “εφηβεία της λήθης”, Κική Δημουλά.
Όμως, πρέπει η ποίηση να μπαίνει σε μια γενική κατάταξη εορτών;
Κανονικά πρέπει η ποίηση να γιορτάζεται κάθε μέρα.
Όλο το χρόνο, ειδικά στη χώρα που τη γέννησε – οι αρχαίοι τραγικοί ήταν οι πρώτοι ποιητές και λίγο πριν ο Όμηρος.
Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά του ομίλου και την κ. Όλγα Κουρεμένου που μας χάρισαν μια τόσο όμορφη βραδιά!
(αναδημοσίευση από τη σελίδα της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλιοθήκης Πρέβεζας στο fb).

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 04 02 184311

Με υπερηφάνεια, το σχολείο μας, θα ήθελε να συγχαρεί όλους τους μαθητές που έλαβαν μέρος στους φετινούς σχολικούς αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου, στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας «Αθανασία Τσουμελέκα».

Ιδιαιτέρως, όμως, συγχαίρει τις μαθήτριες της Α΄και Β’ τάξης που διακρίθηκαν στα αγωνίσματα:

τη μαθήτρια Αλεξανδροπούλου Μιχαέλα, που τερμάτισε δεύτερη στο αγώνισμα του μήκους, τη μαθήτρια Καλούση Αφροδίτη, που τερμάτισε δεύτερη στο αγώνισμα του δρόμου 300 μέτρων, τη μαθήτρια Λουκά Παρασκευή, που τερμάτισε δεύτερη στο αγώνισμα του δρόμου 1000 μέτρων και τη μαθήτρια Παππά Ελένη, που τερμάτισε δεύτερη στο αγώνισμα δρόμου των 80 μέτρων. Το πιο σημαντικό , ωστόσο, ήταν η συμμετοχή τους με οδηγούς την ευγενή άμιλλα και τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι.

Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία, όχι μόνο στον αθλητικό στίβο, αλλά και σε όλους τους τομείς στο στίβο της ζωής.Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 

Σχολική ανταλλαγή του 1ου Προτύπου Γυμνασίου Πρέβεζας με Γυμνάσιο της γερμανικής πόλης Marl

Στα πλαίσια σχολικής ανταλλαγής, που υποστηρίζεται και επιδοτείται από το ΕΓΙΝ (Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας), το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας υποδέχτηκε την Παρασκευή 15-03-2024, 21 μαθητές/τριες και 3 εκπαιδευτικούς, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής του σχολείου από το Γυμνάσιο GiL (Gymnasium im Loekamp), από την πόλη Marl της Γερμανίας. Στο πρόγραμμα είχαν τη χαρά να συμμετέχουν από το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας 20 μαθητές/τριες, με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κ. Ρωμαΐδου Μαρία και Τζατζά Όλγα. Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των δύο σχολείων καλωσόρισαν την Τρίτη 19-03-2024 ο δήμαρχος Πρέβεζας κ. Γεωργάκος Νικόλαος και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Αργυρός Λεωνίδας και τους προσέφεραν αναμνηστικά δώρα.

Η ομάδα των μαθητών και των εκπαιδευτικών από τη Γερμανία μαζί με τους μαθητές του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας επισκέφθηκαν, εκτός από την γραφική πόλη μας και άλλα μέρη ιστορικού ενδιαφέροντος και φυσικής ομορφιάς του νομού μας, όπως την Πάργα, το Νεκρομαντείο στο Μεσοπόταμο, τον ποταμό Αχέροντα και το μνημείο Ζαλόγγου. Βεβαίως, μία εκδρομή στο νομό Ιωαννίνων θεωρήθηκε απαραίτητη για να επιστρέψουν οι φιλοξενούμενοι με τις καλύτερες εντυπώσεις από την περιοχή μας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψή τους οι μαθητές ξεναγήθηκαν επίσης στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Νικόπολης και το Μουσείο, όπου και συμμετείχαν σε εργαστήριο κατασκευής ψηφιδωτών.

Φυσικά, πέρα από τη γνωριμία με τον τόπο μας, οι μαθητές των δύο σχολείων είχαν τη μοναδική ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους καλύτερα και να συνεργαστούν μέσω διαφορών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο. Η παραμονή τους στην πόλη μας ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις την Παρασκευή 22-03-2024.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΓΙΝ

marl

Η σχέση μας με την τοπική ιστορία – Η γνώση της ιστορίας της αρχαίας Νικόπολης

To παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από ομάδα μαθητών του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας στο πλαίσιο της καινοτόμου δράσης «Η γνώση της τοπικής ιστορίας και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτό. Το παράδειγμα της Αρχαίας Νικόπολης» και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.

Στόχο έχει να ανιχνεύσει τον βαθμό της γνώσης της τοπικής ιστορίας από τον ντόπιο πληθυσμό, τους λόγους της μη ενδεχόμενης γνώσης και τους παράγοντες που μπορούν να διαδραματίσουν βελτιωτικό ρόλο.

Το παράδειγμα της αρχαίας Νικόπολης επιλέχθηκε λόγω της επικείμενης πρότασης ένταξης της στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Τα αποτελέσματα του θα παρουσιαστούν από τους μαθητές στο πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ” Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου” στις 20/04/2024 στο Πειραματικό Λύκειο Πατρών.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και αφορά όλες τις ηλικίες.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμπλήρωση του!!!!

Η ομάδα μαθητών του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας

Υπεύθυνη καινοτόμου δράσης: Πασσά Όλγα
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο μαθητικό συνέδριο: Γιαννούλη Σοφία, Μαγαλιού Μαρία

Συνεργασία με Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας:
Αγγέλη Ανθή προϊσταμένη Ε.Φ.Α. Πρέβεζας,
Σαλταγιάννη Ελπίδα προϊσταμένη τμήματος Τ.Β.Μ.Α.Μ, Ε.Φ.Α. Πρέβεζας

Θα ήμουν ευγνώμων αν απαντούσατε στο ακόλουθο ανώνυμο ερωτηματολόγιο που δημιούργησαν παιδιά του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας!

https://forms.gle/dQd2jj4KRd9JoeuF6