Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2016...12:16 πμ

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση»

Μετάβαση στα σχόλια

Καλούνται  οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας να συμπληρώσουν τις  αιτήσεις-δηλώσεις των μαθημάτων και να τις υποβάλουν στη Δ/ντρια της Σχολικής Μονάδας.

Α)Σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 υπουργική απόφαση με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» προβλέπεται:
1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία (E.Δ.) Γυμνασίου» νοείται η παρακολούθηση από το/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα:
• Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα)
• Μαθηματικά
• Φυσική
• Χημεία
Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα.
3. Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας αρχίζει να λειτουργεί κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου:
τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά,
δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
μία (1) ώρα Φυσική.
Σύνολο δέκα (10) ώρες.
• Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου:
τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά,
τρεις (3) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
δύο (2) ώρες Φυσική,
μία (1) ώρα Χημεία.
Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
• Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου:
τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά,
τρεις (3) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
δύο (2) ώρες Φυσική,
μία (1) ώρα Χημεία.
Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
5. Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία για την περίπτωση ονομάζονται ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Δ.)
6. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α ́ τριμήνου του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημαΑφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων