ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

εορτη τριων ιεραρχων_eorti_ton_trion_ierarhon__0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
—–
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr
Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Ανοικτά και όχι κλειστά σχολεία την 30ή Ιανουαρίου. Αποκαθίσταται η ημέραεορτασμού των Τριών Ιεραρχών.
Η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, αποκαθίσταται ως ημέραπραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των τριών Αγίων και της Παιδείας,καθώς και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,δημόσια και ιδιωτική.Κατά τα λοιπά, το σχολείο θα λειτουργεί κανονικά και θα πραγματοποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση, που εμπεριέχεται σε
κατατεθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου, θα προσαρμοστεί κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία προκειμένου να αποτυπώνει πλήρως τα ανωτέρω.

ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΣ :ΘΕΜΑ: ΕορτήτωνΤριώνΙεραρχώνΣχ.:ημεαρ.πρωτ.Φ1/3495/ΓΔ4/10-1-2020εγκύκλιοςτουΥ.ΠΑΙ.Θ..

Σαςενημερώνουμεότιτην 30ηΙανουαρίου,ημέραεορτασμούτωνΤριώνΙεραρχών,στιςσχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των ΤριώνΙεραρχώνσταΓράμματακαικατάτηνκρίσητουΣυλλόγουΔιδασκόντων/ουσώνκαιεφόσονοισυνθήκεςτοεπιτρέπουνεκκλησιασμός.ΚατάταλοιπάθατηρηθείτοΩρολόγιοΠρόγραμματωνμαθημάτωντηςημέρας

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ