ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Σταυρός Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Βασιλόπουλος Ι.
Τηλέφωνο: 23970 65660
Fax: 23970 65870
Ε-mail: mail@1epal-stavr.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/1epal-stavr/