ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ 2019-2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  1ου  ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ

2019-2020

  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΖΑΡΟΥΔΗ Πρόεδρος

ΤΗΛ: 6986944558

 

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΘΑΣ Αντιπρόεδρος
  • ΤΗΛ: 6976678222

  • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΙΟΝΙΔΟΥ  ΤΑΜΙΑΣ
  • ΤΗΛ.:6975510176

 

  • ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • ΤΗΛ:  6979425284

  • ΝΟΥΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μέλος
  • ΤΗΛ: 6973382288