ΘΕΜΑ:«Ρύθμισηαπουσιώνμαθητών/τριώνδιδακτικούέτους 2019-20»

ΘΕΜΑ:«Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-20»

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και εάν ανήκετε σε μία από τις δύο κατηγορίες -επιλέξτε σε ποια- κατόπιν αφού συμπληρωθεί από το  γονέα-κηδεμόνα ή τον ίδιο μαθητή εφόσον είναι ενήλικος,  να υπογραφεί  και να προσκομιστεί στο σχολείο.

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση