Δείτε εδώ το blog του προγράμματος που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων του Α3 τμήματος.

.