Ωρολόγιο πρόγραμμα του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ξάνθης από 19-10-2020!!

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ξάνθης όπως αυτό ισχύει από 19-10-2020!!

Υπενθυμίζεται ότι στην Ζώνη Ι βγαίνει διάλειμμα ή Β τάξη (διάλειμμα μετά την 1η  ώρα) και στη ζώνη ΙΙ βγαίνουν διάλειμμα η Α και Γ τάξη (μετά  την 2η ώρα)!!Λήψη αρχείου